Black Point: nasze produkty powstają zgodnie z prawem
24.01.2013r.
Archiwum informacji prasowych
 
Piotr Kolbusz, prezes Black Point SA, komentuje ostatnie informacje o naruszenia patentów na wkłady atramentowe HP przez polskich dystrybutorów marek ActiveJet i TB Print.

W swojej 25 letniej historii, firma Black Point, zawsze ze szczególną starannością dbała o przestrzeganie praw patentowych i zasad uczciwej konkurencji. Nasza firma nie wprowadza do obrotu produktów naruszających prawa patentowe producentów drukarek ani nie posiada ich w magazynie. Potwierdziła to wizja lokalna przeprowadzona przez komornika sądowego w towarzystwie przedstawiciela HP w czerwcu 2012 roku. Zarzuty formułowane przez HP odrzucamy w toczącym się procesie.

Jednocześnie Black Point, jako polski producent materiałów alternatywnych, dysponujący opatentowaną technologią produkcji i własnym parkiem maszynowym, uznaje wagę i znaczenie praw patentowych i gotów jest wspierać działania producentów drukarek w tym zakresie. Z tego względu odpowiedzieliśmy pozytywnie na propozycję HP z listopada 2012 r., aby spór sądowy zakończyć polubownie i zmierzamy do zawarcia porozumienia w tym zakresie.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że firma HP przez lata tolerowała niewłaściwe praktyki dużych i małych dystrybutorów swoich materiałów, polegające na wprowadzaniu na polski rynek dalekowschodnich produktów, naruszających prawa patentowe tego producenta. Doprowadziło to do zapewnienia tym produktom znaczącego udziału w rynku materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Dodatkowo informujemy, że Black Point opiera się w swojej działalności głównie na reprodukcji zużytych wkładów do drukarek, który to proces nie tylko nie narusza praw patentowych, lecz także chroni środowisko naturalne – uwalnia je od milionów sztuk odpadów w postaci zużytych kartridży. Tym samym jesteśmy w stanie zaopatrywać naszych partnerów handlowych, a pośrednio i użytkowników, w bezpieczne patentowo i ekologiczne produkty.