Dane rejestrowe

NIP: 898-001-39-54

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy

KRS 0000290635

REGON: 008087905

 


 

Struktura akcjonariatu


 

Władze spółki

Zarząd

 

Kamila Yamasaki_Prezes Black Point

Kamila Yamasaki, Członek Zarządu Black Point S.A.

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości. Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku. Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju. W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A. W 2014 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Obecnie Członek Zarządu Black Point S.A. odpowiedzialna za nadzór nad produkcją, logistyką, finansami i administracją Spółki Black Point S.A.

 

Rada Nadzorcza

Piotr Kolbusz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej.  Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej  pod  nazwą Black Point S.A. W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point. Od 1 stycznia 2013 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A,, która sprawował do 31 października 2015 r. W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek.

Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd., w której pełni także funkcję Dyrektora.

 

Szczepan Czyczerski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. kadencji 2015/2016. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik Programu CFA.

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych także dla innych firm, w tym Grodno S.A, Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A., SMS Kredyt Holding S.A., IMS S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

 

Leszek Jurasz, Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zgodnie z systemami jakości, zarządzania i organizacji procesów produkcyjnych, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, wystąpień publicznych oraz innych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1987 roku jako elektronik, a później główny energetyk w Fabryce Śrub w Żywcu. W latach 1992-1994 był Współwłaścicielem i Prezesem Zarządu spółki Larex. W roku 1994 rozpoczął pracę w Spółce „Śrubena” S.A. w Żywcu, kolejno na stanowiskach Kierownika Wydziału Energetycznego, Głównego Technologa, Dyrektora ds. Komputeryzacji, Dyrektora ds. Produkcji – Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu. Od roku 1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Śrubena – Produkcja” sp. z o.o. Od 2000 roku zawiązany z ZETKAMĄ S.A., w której w latach 2000-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od maja 2001 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie w latach 2001-2007 Leszek Jurasz brał udział w kilku projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert, którego rolą było opiniowanie zasadności podejmowanych inwestycji, udział w procesach restrukturyzacyjnych oraz prace w organach tych podmiotów zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech i w Czechach. Od 2008 roku  we współpracy z głównymi akcjonariuszami ZETKAMY  Leszek Jurasz realizuje strategię budowania  Grupy Kapitałowej, czego efektem jest GRUPA KAPITAŁOWA ZETKAMA o wielkości 10 krotnie większej od  spółki ZETKAMA S.A. z roku 2001.

Ponadto Leszek Jurasz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ŚRUBENA UNIA S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej MCS sp. z o.o. Przewodniczącym Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej ARMAK sp. z o.o. Prezesem Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa.

 

Anna Skałecka, Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. kadencji 2015/ 2016. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego  w Warszawie  i   University   of   Bardford   w  Anglii. Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013. Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki. W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking  i  sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.

Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.

 

Dirk Jenkis, Członek Rady Nadzorczej

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie der Künste w Berlinie w obszarze Ekonomii Mediów, a także tytuł MBA na Akademii Administracji i Biznesu w Essen. Ukończył Studia Excecutive Master in Business Innovation w zakresie innowacyjności biznesu w Europejskiej Szkole Biznesu, brał także udział w wielu szkoleniach i studiach towarzyszących pracy zawodowej. Specjalizuje się m.in. w dziedzinie marketingu operacyjnego i sprzedaży, a także w transformacjach przedsiębiorstw pod kątem innowacyjności działania. Założyciel i partner zarządzający Spółki VONMORGEN, a w latach 2004 – 2006  założyciel i dyrektor zarządzający 720°BRAND®

W życiu zawodowym związany był także z koncernem Coca Cola AG, gdzie pełnił funkcję m.in. Kierownika Działu Sprzedaży, Marketingu i Komunikacji Marketingowej, a we wcześniejszych latach obejmował stanowisko konsultanta ds. Marki Coca Cola oraz Kierownika ds. Rozwoju Biznesu. W ramach współpracy z Coca Cola odniósł wiele sukcesów, m.in. wdrożył i opracował strategię eCommerce oraz Marketingu Mobilnego i Społecznościowego dla Coca Cola. Współpracował także z Grupą ORIFARM, specjalizującą się w branży farmaceutycznej.

Do swoich sukcesów zawodowych podczas współpracy z Grupą  ORIFARM zalicza m.in.  opracowanie i wdrożenie strategii repozycjonowania Orifarm oraz budowanie wizerunku marki dla największych Europejskich importerów branży farmaceutycznej takich firm jak: Alliance, Noweda, Sanacorp, Gehe, Phoenix.

 

Jednocześnie informujemy, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej:

– nie ma prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

– nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

– nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


 

Grupa kapitałowa

W skład Grupy Kapitałowej Black Point wchodzą Black Point S.A. oraz podmioty zależne: Eco Service Sp. z o.o. (zależność bezpośrednia), TBG GmbH oraz Eco Service China (zależność pośrednia), EC Trading LLC. (zależność pośrednia) oraz MService Sp. z o.o. (zależność pośrednia)

Black Point S.A. istniejąca od 1988 r. to założyciel Grupy Black Point – spółka wykwalifikowana w obszarze technologii druku. Jednej z liderów branży w kraju. Spółka Black Point to światowej klasy, innowacyjny polski producent alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Właściciel marki Black Point oraz Printe. Spółka z ogromnym doświadczeniem, wiedzą oraz nowoczesnym zapleczem produkcyjnym i badawczym.

Spółka Eco Service Sp. z o.o. i jej podmioty zależne: TBG GmbH oraz Eco Service China, EC Trading to firmy działające w sektorze materiałów do produkcji tonerów i tuszów do urządzeń drukujących. Zajmują się przede wszystkim obrotem zużytymi (pustymi) kartridżami do urządzeń drukujących, pochodzącymi z recyklingu. Komponenty te wykorzystuje się do produkcji alternatywnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W mniejszym stopniu obydwie firmy zajmują się obrotem fabrycznie nowymi komponentami do drukarek (np. proszek tonerowy, tusz, wałki OPC).

Pierwotnie Eco Service Sp. z o.o. działał wyłącznie usługowo na rzecz Black Point S.A., przejmując kompetencje zarządzania dostawami oraz stanami zużytych kartridży. W szczególności zajmowała się negocjacją cen i ilości materiałów, zakupem materiałów oraz obsługą logistyczną. Następnie spółka zmieniła profil z firmy usługowej na handlową. Uruchomiony został magazyn i rozpoczęto samodzielną sprzedaż głównie na terenie Europy. Na przełomie lat 2008 i 2009 Eco Service przejęła większość udziałów w TBG Gmbh, niemieckiej spółce o podobnym profilu, dedykując ją do działań w Europie Zachodniej. Eco Service cały czas koncentruje się na rozwoju rynków (sprzedażowych i zakupowych) w Azji, Ameryce Północnej oraz w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zapewnia dostawy surowców do Black Point.
W 2010 r. uruchomiono placówkę dedykowaną do obsługi rynków dalekowschodnich – Eco Service China.

Struktura Grupy Kapitałowej do pobrania


 

Historia

1988     

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 16 maja 1988 r. wpisano Spółkę do rejestru handlowego dział B pod numerem 304. Od początku swojej działalności Spółka specjalizowała się w produkcji i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. Produkcję materiałów eksploatacyjnych rozpoczynała od montażu kaset do maszyn piszących Robotron, sukcesywnie rozszerzając ofertę w kolejnych latach przede wszystkim o tusze i tonery, oferując je pod własną marką „Black Point”.

1999     

W czerwcu 1999 r. Spółka przeprowadziła się do nowej siedziby w Bielanach Wrocławskich, dzięki czemu znacząco została zwiększona zdolność produkcyjna i logistyczna Spółki.

2002     

Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2000 oraz amerykańskich standardów testowania tonerów (STM).

2003  

Jako założyciel i znaczący udziałowiec Spółka zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Eco Service Sp. z o.o.

2003 

Rozpoczęliśmy sprzedaż produktów firmy w kolejnych sieciach handlowych: Media Markt, Saturn, Selgros, itd.

2006     

W spółce wdrożono elementy zintegrowanego systemu: środowiskowego – ISO 14001:2004 oraz BHP – PN-N 18001:2004. Dodatkowo wdrożono najnowocześniejsze systemy technologiczne do wytwarzania tuszy i tonerów, jak również uruchomiono profesjonalne laboratorium do badania jakości i wydajności oferowanych produktów.

2007     

29 czerwca 2007 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 200.000 PLN do 500.000 PLN oraz zmieniono nazwę firmy z Inter Mind Sp. z o. o. na Black Point Sp. z o. o. 15 października 2007 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. W 2007 roku nastąpiło objęcie udziałów w firmie z branży recyklingowej o nazwie Eko Mar Sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

2008     

W styczniu 2008 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 500.000 PLN do 549.000 PLN. W styczniu 2008 r. zostały objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Eco Service Sp. z o.o., tym samym zaangażowanie udziałowe w Eco Service wzrosło do 79%. Objęcie przez Spółkę zależną Eco Service większościowych udziałów w spółce TBG GmbH, z siedzibą w Herne – Niemcy.

2009     

Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z 549.000 PLN do 550.000 PLN, a Akcjonariuszami stali się członkowie Zarządu Spółki. Przyjęto strategię rozwoju na lata 2010 – 2012, zakładającą m.in. dalszy rozwój sprzedaży produktów Black Point w Polsce i na rynkach środkowoeuropejskich. W związku z tym w październiku 2009 r. Spółka sprzedała inwestorowi branżowemu udziały w Spółce Eko Mar sp. z o.o., której profil działania nie mieścił się w przyjętej strategii. Nastąpiło zwiększenie przez Black Point S.A. do 88% udziałów w Spółce Eco Service Sp. z o.o. w wyniku zakupu udziałów od mniejszościowych udziałowców. Przyjęto program budowy wartości Spółki, zakładający upublicznienie Spółki w roku 2010 na GPW w Warszawie – rynek NewConnect (Alternatywny System Obrotu).

2010     

Black Point S.A. zwiększył do 91% udziały w Spółce Eco Service Sp. z o.o. w wyniku zakupu udziałów od mniejszościowych udziałowców. W maju spółka Black Point zadebiutowała na NewConnect – alternatywnym rynku GPW w Warszawie.

W czerwcu Black Point otworzył w Hong Kongu centrum logistyczne – uruchomiono tam spółkę Eco Service China odpowiedzialną za obsługę dalekowschodniego rynku pustych kartridży. Rozszerzono obecność na rynku eksportowym i rozpoczęto realizację pierwszych zamówień na terenie Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.

Black Point podpisał umowę o dystrybucji z siecią Mix Electronics i wszedł do sprzedaży w przejętych przez sieć marketach Electro World. Zaangażowanie w Black Point S.A. zwiększył Alior – Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który wszedł w posiadanie ponad 5% kapitału zakładowego spółki. Swój udział, do 6,50% kapitału zakładowego spółki, zwiększyło również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema S.A.

2011     

Rozpoczęto współpracę z liderem rynku dystrybucji IT – spółką ABC Data S.A. Przedłużono również współpracę z Vobisem – jedną z największych sieci sklepów komputerowych w Polsce. Black Point rozwijał eksport. Spółka wzmacniała obecność na rynku węgierskim. Podpisanie umowy z CHS Hungary (jednym z największych dystrybutorów IT na rynku węgierskim) umożliwiło sprzedaż produktów marki Black Point w elektromarketach Media Markt i Saturn na terenie całych Węgier. Spółka podpisała również umowę z węgierską siecią supermarketów Cora.

W Polsce Black Point nawiązał współpracę z siecią cash&carry Selgros i podpisał umowę o dystrybucji z jednym z największych polskich sklepów internetowych – Merlin.pl.

2012     

Producent rozpoczyna rok od wzmocnienia obecności marki Black Point w Czechach. Rozszerzenie współpracy z firmą Tredl Borgy na kanał IT zapewniło dotarcie m.in. do sklepów Planeo i Euronics, należących do Hp Tronics oraz sklepów Proton z grupy Fast.

2012

Automatyzacja produkcji i wdrożenie zaprojektowanej przez inżynierów i technologów Black Point innowacyjnej na skalę światową automatycznej linii do produkcji kartridży atramentowych.

2013

Włączenie do oferty Grupy Black Point konkurencyjnej marki Printé.