Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Bartłomiej Banasiak
Menadżer ds. Kluczowych Klientów
Z-ca Menedżera Sprzedaży
M: 603 548 857
E: bbanasiak@blackpoint.pl

Michał Piotrowski
Menedżer ds. Kluczowych Klientów
M: 695 901 017
E: mpiotrowski@blackpoint.pl

Tomasz Duk
Menedżer ds. Kluczowych Klientów
M: 601 554 929
E: tduk@blackpoint.pl

Paulina Korniak
Handlowiec
T: 71 338 68 42
E: pkorniak@blackpoint.pl

Region: dolnośląski, śląski, opolski, małopolski, podkarpacki, świętokrzyski
Romuald Barański
Regionalny Kierownik Sprzedaży
M: 605 723 703
E: rbaranski@blackpoint.pl

Dorota Przeworska
Handlowiec
T: 71 338 68 20
E: dprzeworska@blackpoint.pl

Region: mazowiecki, łódzki, podlaski,  lubelski, warmińsko-mazurski
Patryk Gorczyca
Regionalny Kierownik Sprzedaży
M: 663 803 903
E: pgorczyca@blackpoint.pl

Michał Trębacz
Handlowiec
T: 71 338 68 19
E: mtrebacz@blackpoint.pl

Region: wielkopolski, zachodniopomorski, lubuski, pomorski, kujawsko-pomorski
Krystian Paszczak
Regionalny Kierownik Sprzedaży
M: 607 385 085
E: kpaszczak@blackpoint.pl

Anna Baranowska
Handlowiec
T: 71 338 68 18
e: abaranowska@blackpoint.pl

 

Marketing

Kamila Piotrowska
Menedżer Marketingu
M: +48 665 412 190
E: kamilapiotrowska@blackpoint.pl

Zarządzanie ofertą

Piotr Drzewiecki
Menedżer Oferty
M: 601 143 512
E: pdrzewiecki@blackpoint.pl

Paweł Dzikowski
Menedżer Produktu
M: 695 901 082
E: pdzikowski@blackpoint.pl

Przetargi

Agnieszka Krajewska-Bąk
T: 71 338 68 22
E: akrajewskabak@blackpoint.pl