MD

Michał Dubas
Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik „Change implementation program” w Stockholm School of Economics. Menedżer Projektów.

Członek Rady Nadzorczej Black Point od 26 czerwca 2013 roku. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Black Point 1 listopada 2015 roku.

Od 2009 do 2014 roku odpowiadał ze sprzedaż na terenie Europy Środkowej i Wschodniej w ramach grupy SSAB – producenta stali specjalnych i wysokiej wytrzymałości. Prowadził szereg zaawansowanych projektów biznesowych i rozwojowych z dużymi firmami na terenie Polski i krajów sąsiadujących. Od 2014 jest Dyrektorem Handlowym SSAB w Polsce.

Wcześniej pracował m.in. w koncernie Pilkington, produkującym szkło płaskie, na stanowisku menedżera jakości. Certyfikowany Audytor wiodący systemów zarządzania jakością.

 

 

Kamila Yamasaki_Prezes Black Point

Kamila Yamasaki
Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości. Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku.  Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej kadencji 2013/2014

Obecnie Wiceprezes Zarządu Black Point S.A. odpowiedzialna za nadzór nad obszarem produkcji, logistyki, finansów oraz IT i administracji