– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 roku – w dniu 14 lutego 2019 roku,

– Raport okresowy roczny za 2018 rok – w dniu 26 kwietnia 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 roku – w dniu 14 maja 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 roku – w dniu 9 sierpnia 2019 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 roku – w dniu 14 listopada 2019 roku

– Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników – 24 czerwca 2019 r.