Bielany Wrocławskie, 20.10.2016

Black Point nie narusza praw patentowych i wygrywa proces z Hewlett-Packard
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie podzielił zarzutów Hewlett-Packard przeciwko
Black Point S.A. i 19. października br. oddalił w całości jego apelację, utrzymując w
mocy korzystne dla spółki Black Point rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego. Sąd
potwierdził w wyroku, iż nie ma podstaw żeby sądzić, że produkty Black Point
naruszają prawa patentowe Hewlett-Packard, co wynika z szeregu dowodów
zgromadzonych w sprawie. W związku z uprawomocnieniem się wyroku
i oddaleniem apelacji w całości, Sąd Apelacyjny nakazał Hewlett-Packard zapłatę na
rzecz Black Point S.A. kosztów postępowania apelacyjnego.
W latach 2012-13 wszystkie za wyjątkiem Black Point polskie firmy oskarżone przez
amerykański koncern Hewlett-Packard o naruszanie patentów zgodziły się na ugodę.
Hewlett-Packard twierdziło, iż producenci zamiennych materiałów eksploatacyjnych
wykorzystywali ich patenty w produkcji kartridży. Black Point S.A. samotnie bronił
swojego stanowiska i podjął spór prawny z branżowym gigantem. Zarzuty wobec
Spółki nie zostały potwierdzone w wyniku kontroli komorniczej magazynu, która
wykazała, iż w procesie produkcji, a także w magazynie nie było żadnych kaset
drukujących naruszających własność intelektualną Hewlett-Packard.
„Popieramy Hewlett-Packard, jak i każdego innego producenta, w ich legalnych
działaniach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz ochroną rynku przed
produktami nielegalnymi. Hewlett Packard próbował nas jednak zmusić do ugody
wykraczającej znacznie poza ramy prawa, w tym prawa do ochrony własności
intelektualnej. Dlatego odrzuciliśmy ich propozycję. Wczorajszy wyrok Sądu
Apelacyjnego potwierdza, że Black Point S.A. jest przykładem firmy działającej
legalnie i z poszanowaniem praw patentowych”- komentuje Piotr Kolbusz, obecnie
Członek Rady Nadzorczej Spółki.
Spółka uznaje ten wyrok jako przełomowe wydarzenie dla branży. Decyzja sądu
potwierdziła pierwotne stanowisko Black Point o pełnej legalności alternatywnych,
refabrykowanych materiałów eksploatacyjnych spółki. Upór i konsekwencja w tej
kwestii pozwoli wyeksponować dodatkowy obszar działalności Black Point i
podkreśla ekologiczny charakter działalności i procesu produkcji.
„W ramach działalności Grupy, nasza spółka Eco Service skupuje zużyte, puste
kasety z całego świata, a Black Point dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu
wprowadza je ponownie jako ekologiczne i bardziej wydajne produkty, co stanowi
kolejną nasza przewagę i wyróżnik na rynku”- dodaje Michał Dubas, prezes Zarządu
Black Point.