Zgodnie z raportem finansowym w 2015 roku Grupa Black Point wypracowała kilkukrotnie lepsze wyniki finansowe w porównaniu z rokiem 2014, osiągając zysk brutto w wysokości 1,41 mln PLN oraz zysk operacyjny w wysokości 1,55 mln PLN (przy 0,12 mln PLN straty w 2014 r.). Rentowność netto Grupy w 2015 roku wyniosła 1,82 % ( względem -1,034 % w roku 2014).

Mimo kurczącego się rynku materiałów do druku, tak dobre wyniki Grupy Black Point są m.in. skutkiem inwestycji w nowe projekty rozwojowe oraz recyklingowe. Dzięki tym inwestycjom w wynikach Spółki Black Point S.A. pojawiły się przychody ze sprzedaży nowych produktów i usług – drukarek i tonerów PANTUM oraz usług MPS i umów abonamentowych.

printer2Spółce Black Point S.A. udało się również wypracować dynamiczny wzrost sprzedaży najważniejszej grupy produktowej – tonerów do drukarek laserowych (przychody w IV kwartale 2015 r. wzrosły kolejno o 15, 17 i 32 % w stosunku do kwartałów poprzednich, a w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2 %). Nie bez znaczenia jest tu umacniający się w rynku trend odwrotu klientów biznesowych od produktów nieprzyjaznych środowisku oraz niskiej jakości, a także intensywny rozwój programów partnerskich i lojalnościowych oferowanych przez Spółkę. Partnerzy Handlowi, którzy rozwijają swój biznes wspólnie z Black Point skorzystali z wielu dodatkowych profitów – warsztatów i szkoleń, promocji produktowych, systemów premiowych, a także spotkań i wyjazdów integracyjnych.

Prorozwojowe podejście Black Point S.A. do oferty skutkuje nie tylko pozytywnymi wynikami finansowymi. W 2015 roku spółka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym trzy za innowacyjność. Produkty marek Black Point oraz Printé otrzymały także ekskluzywne wyróżnienie JAKOŚĆ ROKU 2015, a jeden z czołowych produktów laserowych marki Black Point został wyróżniony w niezależnym teście redakcji branżowego czasopisma PC WORLD jako najlepszy zakup.

W 2016 roku Black Point S.A. zamierza kontynuować rozpoczętą w 2015 roku transformację strategii rozwoju oraz oferty poprzez aktywne wdrażanie innowacji, wzmacnianie pozycji lidera technologicznego i eksperta w branży druku, a także poprawę atrakcyjności programów partnerskich. Przygotowywany jest też plan rozwoju eksportu produktów marki Black Point do krajów Unii Europejskiej. Ważnym elementem w strategii pozostaje wzmocnienie komunikacji z rynkiem i klientem, głównie poprzez wykorzystanie z nowoczesnych kanałów komunikacji i aktywność w mediach społecznościowych.
Dodatkowym działaniem pozostaje także rozwój działalności recyklingowej polegającej na odzyskiwaniu wszystkich kluczowych surowców wtórnych z kartridży laserowych nienadających się do ponownego użycia.