Firma Black Point znana jest ze swojego zaangażowania w działalność charytatywną. To dzięki jej wsparciu wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci może corocznie zorganizować wakacje dla swoich podopiecznych!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o bardzo długich tradycjach. Powstało w 1949 roku na skutek połączenia istniejącego od 1919 roku Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Głównym zakresem działalności TPD jest organizowanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, osieroconym, zmagającym się z uzależnieniami lub chorobami, jak również zaniedbanymi edukacyjnie.

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo, Black Point doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nawet największe organizacje nie są w stanie spełniać swojej misji bez wsparcia zewnętrznego. Dlatego już od wielu lat wspiera finansowo wrocławski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzięki czemu podopieczni mogą wyjechać na wakacje.

– Black Point od wielu lat wspiera finansowo coroczną akcję ,,Pomóż dziecku”, celem której jest pozyskiwanie funduszy na dofinansowanie wyjazdów dzieci na turnusy rehabilitacyjne i zdrowotno-terapeutyczne – mówi Bożena Kleniewska z wrocławskiego TPD. Za zaangażowanie w działalność organizacji, w 2013 roku Black Point nagrodzeno Medalem Przyjaciela Dziecka.

– Pomoc dzieciom jest bardzo ważna i należy pamiętać o społecznej odpowiedzialności, zwłaszcza kiedy można realnie pomóc innym – podkreśla Piotr Drzewiecki, Menedżer Marketingu firmy Black Point. – Jeśli możemy przyczynić się do spełnienia marzeń dzieci, jest to najlepszą nagrodą.

Oprócz pomocy wrocławskiemu TPD, firma Black Point współpracuje również z warszawskim Praskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, któremu dostarcza zestawy tuszy i tonerów, niezbędnych do drukowania dokumentacji. Placówka oferuje pomoc oraz nocleg osobom bezdomnym, a więc materiały eksploatacyjne do drukarek bez wątpienia stanowią duże wsparcie.

Pomoc charytatywna to ważny element społecznej odpowiedzialności biznesu i Black Point nie zapomina o tym, by taką pomoc nieść tym, którzy jej potrzebują.
Podziękowanie

20140701_195325 20140707_194721