Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22-06-2021

pełnom. na zwza BP 22.06.2021

Ogłoszenie ZWZA BP 22.06.2021 r.docx

Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2021.docx

formularz głosowania pełn.zwza bp 22.06.2021


Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

SprawozdanieZarząduBlackPoint-2020-sig

Sprawozdanie_z_dzialanosciGrupyBlackPoint-2020-sig

Sprawozdanie z badania_Black Point S.A._2020-sig

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2020-sig

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT SA za rok 2020-21

SF_SKONSOL_BLACK_POINT_2020.pdf

SF_jednostkowe BLACK_POINT_2020.pdf


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12-02-2021 

pełnom. na zwza BP 12.02.2021.doc

OGŁOSZENIE NWZ_ TRESC UCHWAŁ_12.02.2021

Informacja o ogolnej liczbie akcji_15-01-2021.docx

Formularz pełnomocnik NWZA 12.02.2021

BPN Zmiany statutu – zalacznik.docx

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22-01-2021

Treść ogłoszenia_NWZ Black Point_ 22.01.2021

formularz głosowania pełn.zwza BP 22.01.2021

pełnom. na zwza BP 22.01.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.06.2020

Załączniki:

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA BP wraz z projektami uchwał_16.06.2020

Sprawozdanie_Zarzadu_Spolki_BlackPoint_SA_2019-sig

Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy_2019-sig

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2019-sig

Sprawozdanie z badania Black Point_2019-sig

Sprawozdanie RN BPS.A. 13.05.2020

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE BLACK POINT 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BLACK POINT 2019

Pełnomocnictwo na ZWZA BP 16.06.2020

Informacja o ogolnej liczbie akcji_21.05.2020

Formularz głosowania pełn.ZWZA BP_16.06.2020


Uchwała nr 2_30.09.2019 NWZA w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Uchwała nr 6_30.09.2019 NWZA w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty na kapitał zapasowy

Uchwała nr 7_30.09.2019 NWZA w sprawie uzycia częsci kapitału zapasowego na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

Formularz głosowania pełn. NWZA Black Point 30.09.2019_zmieniony

BP_ogłoszenie o NWZA_30.09.2019

Formularz głosowania pełn. NWZA Black Point 30.09.2019

Pełnom na NWZA Black Point _30.09.2019

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BLACK POINT S.A 26.06.19

Tresc uchwal ZWZA_Black Point SA_26.06.2019

Formularz głosowania pełn. ZWZA BP 26.06.2019

Informacja o ogolnej liczbie akcji_31-05-2019

Pełnom. na ZWZA BP 26.06.2019

Tresc ogloszenia ZWZA BP_projekty uchwal_26.06.2019

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Nadzorczej Black Point

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu Grupy Black Point 2018-sig

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 2018 BP

Sprawozdanie z badania Black Point S.A._2018-sig

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2018-sig

Sprawozdanie_Zarzadu_Spolki_BlackPoint_SA_2018-sig

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BLACK POINT S.A 19.06.2018.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał 19.06.2018 r.
Formularz głosowania przez pełnomocnika BP na ZWZA 19.06.2018 r.
Pełnomocnictwo ZWZA BP 19.06.2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2017

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY BLACK POINT S.A 19.06.2017r.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał 19.06.2017

Protokół z posiedzenia ZWZA Black Point 19.06.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00

Załączniki:

Informacja o ogolnej liczbie akcji_24-05-2017

Formularz zgłoszenia przez pełnomocnika BP na ZWZA 19 06 2017

Pełnomocnictwo na ZWZA BP na 19-06-2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za rok 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie jednostkowe 2016 BP

Opinia i raport biegłego skonsolidowane 2016

Opinia i raport biegłego Black Point 2016

Black Point jednostkowy raport roczny 2016

Black Point skonsolidowany raport roczny 2016


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 10 czerwca 2016r.

Treść uchwał podjętych na ZWZA 10.06.2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2016 r. o godzinie 15:00

Załączniki:

BP_ogłoszenie o ZWZA_ 10 06 2016

Form gł przez pełnomo _BP_na ZWZA 10 06 2016

Pełnomocnictwo na ZWZA_BP_na 10 06 2016

Informacja o ogolnej liczbie akcji_13-05-2016

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. zwołane na dzień 10 czerwca 2016 r.:

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Black Point_2015

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Black Point 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT SA za rok 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Black Point 2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Black Point 2015

Opinia i Raport biegłego rewidenta_skonsolidowane Black Point_2015

Opinia i Raport biegłego rewidenta_jednostkowe Black Point_2015

 


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 25 września 2015 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % głosów na NWZA_25.09.2015

Treść uchwał podjętych przez NWZA_25.09.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 września 2015 r. o godzinie 15:30

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.09.2015

Informacja o ogolnej liczbie akcji_28-08-2015

Form gł przez pełnomo _BP_na NWZA 25 09 2015

Pełnomocnictwo NWZA na 25 09 2015

 


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 24 czerwca 2015 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA 24 czerwca 2015 r.

Załącznik: ZWZA_lista powyzej 5 procent

Korekta treści uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Załącznik: Protokol ZWZA_Black Point_24.06.2015_korekta

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Załącznik: Protokol ZWZA_Black Point_24.06.2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2015 r. o godzinie 14:00

Załączniki:

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA projekty uchwał 24.06.2015

Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 24.06.2015

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 24.06.2015

– Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2015 r.:

– Sprawozdanie Finansowe Black Point

– Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa

– Sprawozdanie z działalności Zarządu Black Point

Sprawozdanie Zarządu_Grupa BP_2014

Opinia i raport bieglego rewidenta_Black Point_28.05.2015

Opinia i raport bieglego rewidenta_ GK _BP_28.05.2015

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_BLACK_POINT_za_2014_rok

 


Uchwały podjęte przez NWZA

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 19.12.2014 r.
Załączniki:
Ogłoszenie o ZWZA Black Point S A
Formularz głosowania
Pełnomocnictwo
Raport EBI nr 19/2014
21.11.2014

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A
Załączniki:
– Ogłloszenie o ZWZA Black Point S A_26-06-2012.pdf
– Formularz głlosowania przez pełnomocnika_26-06-2013.pdf
– Informacja o ogólnej liczbie akcji_29-05-2013.pdf
Raport EBI nr 31/2012
27.11.2012

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 31 grudnia 2012r.
Załącznik: Ogłoszenie o NWZA Black Point S A – na 31 12 2012.pdf

 

Raport ESPI nr 7/2012
02.11.2012

Temat:Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30 października 2012 r.

 

Raport ESPI nr 6/2012
08.10.2012

Temat: Korekta numeru raportu nr 52/2012 z 5 października 2012 r.
Załączniki:
– Ogłoszenie o NWZA Black Point S A – na 30 10 2012_skorygowane.pdf rozmiar: 320.6 kB

 

Raport ESPI nr 5/2012
05.10.2012

Temat: Korekta raportu nr 4/2012 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 30 października 2012 r.

 

Raport EBI nr 24/2012
05.10.2012

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 23/2012

 

Raport EBI nr 23/2012
05.10.2012

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A
Załączniki:
– Ogłoszenie o NWZA Black Point S A_ 30 10 2012.pdf
– BP_Formularz_gl_ przez_pelnom_NWZ_ 30_10_2012.pdf
– Pełnomocnictwo na NWZA 30.10.2012.pdf

 

Raport ESPI nr 2/2012
06.06.2012

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 04 czerwca 2012r.

 

raport EBI 11 2012
05.06.2012

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki dnia 4.06.2012r.
Załącznik:
Protokol_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia

 

Sprawozdanie Rady kadencji 2011/2012
15.05.2012

 

raport ESPI 1 2012
9.05.2012

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.
– Załącznik: Ogłoszenie o ZWZA Black Point SA na dzien 4 czerwca 2012r wraz z projektami uchwał.pdf

 

Raport EBI 7 2012
9.05.2012

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.
– Załącznik: Ogłoszenie o ZWZA Black Point SA na dzien 4 czerwca 2012r wraz z projektami uchwał.pdf

 

Raport EBI 34/2011.
26.10.2011

Korekta projektów uchwał NWZA zwołanego na 14 listopada 2011 – korekta raportu bieżącego 31/2011
– Załącznik do raportu 34_2011.pdf

 

Raport EBI 31/2011.
19.10.2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 14 listopada 2011r.
– Black Point SA_ogloszenie o zwolaniu NWZ na 14 listopada 2011 r_ wraz z projektami uchwal.pdf.pdf
– Formularz głosowania przez pełnomocnika

– Pełnomocnictwo (wypełnia akcjonariusz będący osobą fizyczną)
– Projekty_uchwal_NWZA.pdf

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
26.07.2011

Dnia 24 sierpnia 2011 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu (na parterze budynku RODIS)
– Formularz_zgłoszeniowy.pdf
– Pełnomocnictwo.pdf

– Projekty_uchwal_NWZA.pdf

 

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S. A.
27.05.2011

 

Raport EBI 11/2011
29.04.2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich … które rozpocznie się o godz. 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu.
– Sprawozdania finansowe za okres 01.01-31.12.2010 Black Point

– Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010 – BLACK POINT SA
·
– Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010 – GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
03.09.2010

Dnia 01 października 2010 r. o godzinie 15:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej J.A.Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu.
– Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

– Formularz zgłoszeniowy

– Pełnomocnictwo

 

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2010 r.
25.06.2010

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25.06.2010

Dnia 25 czerwca 2010 r. o godzinie 14:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu.
– Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
– Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

– Pełnomocnictwo

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Zał. do raportu nr 9 – zmieniony porządek obrad
07.06.2010