30.11.2011 Dzień D – dzień dywidendy

14.11.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Dnia 11 listopada 2011 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00
w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu (na parterze budynku RODIS)

29.10.2011 Record Date Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14.11.2011 r.

26.07.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Dnia 24 sierpnia 2011 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00
w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 we Wrocławiu (na parterze budynku RODIS)

29.04.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Dnia 27 maja 2011 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się
o godz. 15.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu.

14.01.2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dnia 14 stycznia 2011 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpoczęło się o godz. 15:30
w Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu