31.12.2012 NWZA godzina 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy
ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu.

30.10.2012 NWZA godzina 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy
ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu 15.10.2012 record date

29.06.2012 Dzień wypłaty dywidendy

4.06.2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

19.05.2012 Record Date Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy– rejestracja za pośrednictwem domów maklerskich