12-02-2014 “ Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013

30-05-2014  Raport okresowy roczny za 2013 rok

13-05-2014   Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2014 roku

12-08-2014  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2014 roku

12-11-2014   Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku

19-12-2014   godzina 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy