13-02-2015 “ Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014

 

28-05-2015  Raport okresowy roczny za 2014 rok

 

13-05-2015   Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku

 

08-06-2015 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu planowanym w dniu 24-06-2015 r.

 

24-06-2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. godzina 14:00

 

12-08-2015  Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 roku

 

09-09-2015 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu planowanym w dniu 25-09-2015 r.

 

25-09-205 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. godzina 15:30

 

12-11-2015   Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 roku