15 lutego 2016 r. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015

 

26 kwietnia 2016 r. Raport okresowy roczny za 2015 rok

 

12 maja 2016 r. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 roku

 

25-05-2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
planowanym w dniu 10-06-2016 r.

 

10-06-2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A.
godzina 15:00

 

12 sierpnia 2016 r. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku

 

10 listopada 2016 r. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku