• 03-06-2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu planowanym w dniu 19-06-2017 r.
  • 19-06-2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A. godzina 15:00