16.06.2020 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

31.05.2020 – Dzień rejestracji na ZWZA

 


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.06.2018 r.