PREZENTACJA Wyników Spółki Black Point – IV kwartał 2012 r.

PREZENTACJA Wyników Spółki Black Point – III kwartał 2012 r.

PREZENTACJA Wyników Spółki Black Point – II kwartał 2012 r.