17.10.2011 Raport EBI 30/2011 (format pdf)

Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2011 r. ….

06.10.2011 Raport EBI 29/2011 (format pdf)

Podpisanie znaczącej umowy z Merlin S.A. ….

14.09.2011 Raport EBI 28/2011 (format pdf)

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 w ramach I transzy emisyjnej …..

14.09.2011 Raport ESPI 13/2011 (format pdf)

Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. …..

13.09.2011 Raport ESPI 12/2011 (format pdf)

Temat: Zmiana stanu posiadania akcji Black Point S.A. przez ALIOR SFI . …….

09.09.2011 Raport EBI 27/2011 (format pdf)

Temat: Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej Black Point S.A.. …….

25.08.2011 Raport EBI 26/2011 (format pdf)

Temat:Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 24.08.2011r. …….
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. 24.08.2011.pdf

25.08.2011 raport ESPI_11_2011 (format pdf)

Temat: 24.08.2011r. …….

12.08.2011 Raport EBI 25/2011 (format pdf)

Temat: Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów CORA na terenie Węgier …….

10.08.2011 Raport EBI 23/2011 (format pdf)

Temat: Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2011 …….

01.08.2011 Raport EBI 22/2011 (format pdf)

Temat: Zmiana Animatora Rynku …….

26.07.2011 Raport EBI 21/2011 (format pdf)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 24 sierpnia 2011r.i …….

26.07.2011 Raport ESPI 10/2011 (format pdf)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 24 sierpnia 2011r. …….

26.07.2011 Raport ESPI 9/2011 (format pdf)

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27 maja 2011r. – korekta raportu ESPI 8/2011 …….

19.07.2011 Raport EBI 20/2011 (format pdf)

Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2011r. …….

15.07.2011 Raport ESPI 8/2011 (format pdf)

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27 maja 2011r …….

27.05.2011 Raport EBI 19/2011 (format pdf)

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz Zarządu Spółki …….

27.05.2011 Raport EBI 18/2011 (format pdf)

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2010 …….

27.05.2011 Raport EBI 17/2011 (format pdf)

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 27 maja 2011-05-27 ……. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A..pdf

27.05.2011 Raport ESPI 7/2011 (format pdf)

Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych …….

25.05.2011 Raport ESPI 6/2011 (format pdf)

Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych …….

24.05.2011 Raport EBI 16/2011 (format pdf)

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy …….
Protokół z posiedzenia Zarządu

17.05.2011 Raport EBI 15/2011 (format pdf)

Podpisanie umowy z Selgros Cash&Carry …….

05.05.2011 Raport EBI 12/2011 (format pdf)

Zmiana terminów publikacji raportu za I kwartał 2011 r. oraz raportu rocznego. …….

29.04.2011 Raport EBI 11/2011 (format pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. …….

29.04.2011 Raport ESPI 5/2011 (format pdf)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskichi ………
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach, zwołanym na dzień 27 maja 2011r.

28.04.2011 Raport EBI 10/2011 (format pdf)

Wdrażanie programu motywacyjnego dla zarządu za lata 2000-2012. …….

07.02.2011 Raport EBI 8/2011 (format pdf)

Śmierć Członka Zarządu Spółki ………

04.02.2011 Raport ESPI 4/2011 (format pdf)

Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ………

04.02.2011 Raport ESPI 3/2011 (format pdf)

Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ………

28.01.2011 Raport EBI 7/2011 (format pdf)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku. ……..

28.01.2011 Raport EBI 6/2011 (format pdf)

Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej……..

26.01.2011 Raport EBI 5/2011 (format pdf)

Podpisanie znaczącej umowy z ABC Data S.A. ………

21.01.2011 Raport EBI 4/2011 (format pdf)

Nowe warunki współpracy z Vobis S.A………

18.01.2011 Raport EBI 3/2011 (format pdf

Podpisanie znaczącej umowy z CHS Hungary Ltd……..

14.01.2011 Raport ESPI 2/2011 (format pdf)

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 14 stycznia 2011r…….
Raport 2 załącznik: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

14.01.2011 Raport EBI 2/2011 (format pdf)

Informacja o podjęciu przez NWZA Spółki decyzji o wypłacie dywidendy……

14.01.2011 Raport EBI 1/2012 (format pdf)

Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 14.01.2011 r…….

27.12.2010 Raport EBI 26/2010 (format pdf)

Korekta raportu bieżącego nr 25/2010. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A……

13.12.2010 Raport EBI 25/2010 (format pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. wraz z projektami uchwał…..
Raport 25 załącznik: BP_zwołanie NZW_XII 2010.pdf
Raport 25 załącznik: BP_projekty uchwał NZW_XII 2010.pdf
Raport 25 załącznik: BP_Pełnomocnictwo na NWZ_XII 2010.pdf
Raport 25 BP_Formularz gł. przez pełnom._NWZ_XII 2010.pdf

13.12.2010 Raport ESPI 11/2010 (format pdf)

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Point S.A……….

03.11.2010 Raport EBI 23/2010 (format pdf

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 roku…..

22.10.2010 Raport ESPI 10/2010 (format pdf)

Temat: Ujawnienie stanu posiadania akcji Black Point S.A. przez ALIOR SFIO………

14.10.2010 Raport ESPI 9/2010 (format pdf)

Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dokonanie transakcji zbycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej……..

01.10.2010 Raport EBI 22/2010 (format pdf)

Zmiana w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009……..

01.10.2010 Raport EBI 21/2010 (format pdf)

Korekta raportu bieżącego nr 20/2010. Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 01.10.2010 r……..
Raport 21 załącznik 1 – Black Point protokół NWZA z dnia 01 października 2010l

01.10.2010 Raport EBI 20/2010 (format pdf)

Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 01.10.2010 r. …….

01.10.2010 Raport ESPI 7/2010 (format pdf)

Temat: Korekta raportu ESPI nr 6/2010. Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 1 października 2010r.:……

01.10.2010 Raport ESPI 6/2010 (format pdf)

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 1 października 2010r…….

03.09.2010 Raport ESPI 5/2010 (format pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spółki Black Point S.A.
……

03.09.2010 Raport EBI 19/2010 (format pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. wraz z projektami uchwał.
Raport 19 załącznik – Ogłoszenie Zarzadu Spółki BLACK POINT S.A. z siedziba w Bielanach Wrocławskich o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Raport 19 załącznik 2 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

23.07.2010 Raport EBI 15/2010 (format pdf)

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2010 roku.
……

01.07.2010 Raport EBI 14/2010 (format pdf)

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki decyzji o wypłacie dywidendy.
…..

28.06.2010 Raport ESPI 4/2010 (format pdf)

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA Spółki w dniu 25 czerwca 2010r.
…..

28.06.2010 Raport EBI 13/2010 (format pdf)

Powołanie nowego Zarządu Spółki …..

28.06.2010 Raport EBI 12/2010 (format pdf)

Zał. do raportu nr 12 – Protokół Z WZ (format pdf)

Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 25.06.2010 …….
17.06.2010 Raport EBI 11/2010 (format pdf)

Rezygnacja członka rady nadzorczej . …….

16.06.2010 Raport EBI 10/2010 (format pdf)

Otwarcie przedstawicielstwa w Chinach. …….

07.06.2010 Raport EBI 9/2010 (format pdf)

Zał. do raportu nr 9 – zmieniony porządek obrad (format pdf)

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . …….

28.05.2010 Raport ESPI 3/2010 (format pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Point S.A…….

28.05.2010 Raport EBII 8/2010 (format pdf)

Zał. do raportu nr 8 – zwołanie ZWZ Black Point S.A. (format pdf),

Za. do raportu nr 8 – projekty uchwal WZA (format pdf)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. wraz z projektami uchwał. …….

25.05.2010 Raport EBI 7/2010 (format pdf)
Oświadczenie spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnegoBlack Point SA_

Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf rozmiar: 195.4 kB

18.05.2010 Raport ESPI 2/2010 (format pdf)
Ujawnienie stanu posiadania akcji Black Point S.A. przez “INVEST PBB Sp. z o.o.” S.K.A…….
13.05.2010 Raport ESPI 1/2010 (format pdf)

Ujawnienie stanu posiadania akcji Black Point S.A. przez IPOPEMA TFI
…..

13.05.2010 Raport EBI 5/2010 (format pdf)

Wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ….

13.05.2010 Raport EBI 4/2010 (format pdf)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2010 roku ….

12.05.2010 Raport EBI 3/2010 (format pdf)

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii A, B i C ….

12.05.2010 Raport EBI 2/2010 (format pdf)

Uchwała Zarządu GPW nr 433/2010 o wprowadzeniu akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect ….

07.05.2010 Raport EBI 1/2010 (format pdf)

Uzyskanie dostępu do systemu EBI ….