Raport ESPI 17 2011
22.12.2011
Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Raport EBI 39/2011
19.12.2011
Temat: Poszerzenie dystrybucji na terenie Czech w kanale sprzedaży.

Raport ESPI 16/2011
10.11.2011
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 14 listopada 2011 r.

Raport EBI 38/2011

10.11.2011

Temat: Wypłata dywidendyRaport EBI 37/2011

15.11.2011

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 14 listopada 2011r
Załącznik do raportu 37_2011.pdf

Raport ESPI 15/2011
10.11.2011

Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI 35/2011
26.10.2011

Temat: Korekta rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EB 34/2011
26.10.2011

Temat: Korekta projektów uchwał NWZA zwołanego na 14 listopada 2011 – korekta raportu bieżącego 31/201
Załącznik do raportu 34_2011.pdf

Raport EBI 33/2011
26.10.2011

Temat: Objęcie akcji serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego – pierwsza transza emisyjna Black Point S.A.

Raport ESPI 14/2011
19.10.2011

Temat: Ogłoszenie Zarządu Spółk (…)o zwołaniu NWZ na dzień 14 listopada 2011r.

Raport EBI 32/2011
19.10.2011

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport EBI 31/2011
19.10.2011

Temat:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 14 listopada 2011r.
Black Point SA_ogloszenie o zwolaniu NWZ na 14 listopada 2011 r_ wraz z projektami uchwal.pdf

Raport EBI 30/2011
13.09.2011

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2011

Raport EBI 29/2011 (format pdf)
06.10.2011

Temat: Podpisanie znaczącej umowy z Merlin S.A.

Raport EBI 28/2011
14.09.2011

Temat: Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1 w ramach I transzy emisyjnej.

Raport ESPI 13/2011
14.09.2011

Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Raport ESPI 12/2011
13.09.2011

Temat: Zmiana stanu posiadania akcji Black Point S.A. przez ALIOR SFI .

Raport EBI 27/2011
09.09.2011

Temat: Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Raport EBI 26/2011
25.08.2011

Temat:Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 24.08.2011r.
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. 24.08.2011.pdf

Raport ESPI_11_2011 (format pdf)
25.08.2011

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA Spółki w dniu 24.08.2011r.

Raport EBI 25/2011
12.08.2011

Temat: Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów CORA na terenie Węgier.

Raport EBI 23/2011
10.06.2011

Temat: Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2011.

Raport EBI 22/2011
01.08.2011

Temat: Zmiana Animatora Rynku.

Raport EBI 21/2011
26.07.2011

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 24 sierpnia 2011r.

Raport ESPI 10/2011
26.07.2011

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 24 sierpnia 2011r.

Raport ESPI 9/2011
26.07.2011

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27 maja 2011r. – korekta raportu ESPI 8/2011.

Raport EBI 20/2011
19.07.2011

Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2011r.

Raport ESPI 8/2011
15.07.2011

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27 maja 2011r

Raport EBI 19/2011
27.05.2011

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz Zarządu Spółki

Raport EBI 18/2011
27.05.2011

Temat: Wypłata dywidendy za rok 2010

Raport EBI 17/2011
27.05.2011

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA dnia 27 maja 2011-05-27…
Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A..pdf

Raport ESPI 7/2011
25.05.2011

Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Raport ESPI 6/2011
25.05.2011

Temat: Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.

Raport EBI 16/2011
24.05.2011

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
Protokół z posiedzenia Zarządu

Raport EBI 15/2011
17.05.2011

Temat: Podpisanie umowy z Selgros Cash&Carry.

Raport EBI 12/2011
05.05.2011

Temat: Zmiana terminów publikacji raportu za I kwartał 2011 r. oraz raportu rocznego.

Raport EBI 11/2011
29.04.2011

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Raport ESPI 5/2011
29.04.2011

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach, zwołanym na dzień 27 maja 2011r.

Raport EBI 10/2011
28.04.2011

Temat: Wdrażanie programu motywacyjnego dla zarządu za lata 2000-2012.

Raport EBI 8/2011
07.02.2011

Temat: Śmierć Członka Zarządu Spółki

Raport ESPI 4/2011
04.02.2011

Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport ESPI 3/2011
04.02.2011

Temat: Temat: Zawiadomienie Emitenta w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport EBI 7/2011
28.01.2011

Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku.

Raport EBI 6/2011
28.01.2011

Temat: Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Raport EBI 5/2011
26.01.2011

Temat: Podpisanie znaczącej umowy z ABC Data S.A.

Raport EBI 4/2011

21.01.2011

Temat: Nowe warunki współpracy z Vobis S.A.

Raport EBI 3/2011
18.01.2011

Temat: Podpisanie znaczącej umowy z CHS Hungary Ltd.

Raport ESPI 2/2011
14.01.2011

Temat: Informacja o podjęciu przez NWZA Spółki decyzji o wypłacie dywidendy.

Raport EBI 2/2011
14.01.2011

Temat: Informacja o podjęciu przez NWZA Spółki decyzji o wypłacie dywidendy

Raport EBI 1/2012
14.01.2011

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA dnia 14.01.2011 r.