Raport EBI nr 36/2012
31.12.2012
Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport EBI nr 35/2012
31.12.2012
Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki dnia 31.12.2012r.
Załącznik: Protokół z NWZA spółki z dnia 31 12 2012

Raport EBI nr 34/2012
21.12.2012
Temat: Powołanie Prezesa Zarządu

Raport EBI nr 33/2012
21.12.2012
Temat: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport EBI nr 32/2012
21.12.2012
Temat: Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport ESPI nr 8/2012
27.11.2012
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 31

Raport EBI nr 31/2012
27.11.2012
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. na dzień 31 grudnia 2012r.
Załącznik: Ogłoszenie o NWZA Black Point S A – na 31 12 2012.pdf

Raport EBI nr 29/2012
08.11.2012
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2012 r.

Raport EBI nr 28/2012
31.10.2012
Temat: Treść uchwał podjętych na NWZ spółki dnia 30.10.2012 r.
Załącznik: Raport_28_tresc_uchwal_NWZ_30_10_12

Raport EBI nr 27/2012
19.10.2012
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2012 r.

Raport ESPI nr 4/2012
04.10.2012
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 30 października 2012r.

Raport EBI nr 22/2012
01.10.2012
Temat: Powołanie Członków Zarządu

Raport EBI nr 21/2012
01.10.2012
Temat: Podpisanie istotnej umowy – przejęcie SCOT Sp. z o.o.

Raport EBI nr 20/2012
28.09.2012
Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy – warunkowego nabycia 100% udziałów w SCOT Sp. z o.o.

Raport EBI nr 19/2012
17.09.2012
Temat: Powołanie Członków Zarządu

Raport EBI nr 18/2012
21.09.2012
Temat: Podpisanie umowy nabycia 50% udziałów SCOT Sp. z o.o.

Raport EBI nr 17/2012
17.09.2012
Temat: Podpisanie umowy warunkowej nabycia 100% udziałów w SCOT Sp. z o.o.

Raport EBI nr 16/2012
31.08.2012
Temat: Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów EURONICS na terenie Węgier

Raport EBI nr 15/2012
28.08.2012
Temat: Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów METRO na terenie Węgier

Raport EBI nr 13/2012
19.07.2012
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2012 r.

Raport ESPI nr 2/2012
06.06.2012
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 04 czerwca 2012r.

raport EBI 12 2012
05.06.2012
Temat:Wypłata dywidendy za rok 2011.

raport EBI 11 2012
05.06.2012
Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki dnia 4.06.2012r.
Załącznik: Protokol_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia

raport EBI 9 2012
11.05.2012
Temat: Zarząd Black Point S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego z dnia 14.05.2012 r. na dzień 17.05.2012 r. Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym EBI 2/2012 nie ulegają zmianie.

raport ESPI 1 2012
9.05.2012
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.Załącznik: Ogłoszenie o ZWZA Black Point SA na dzien 4 czerwca 2012r wraz z projektami uchwał.pdf

raport EBI 7 2012
9.05.2012
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.Załącznik: Ogłoszenie o ZWZA Black Point SA na dzien 4 czerwca 2012r wraz z projektami uchwał.pdf

raport EBI 6 2012
23.04.2012

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2012 r.

raport EBI 5 2012
29.03.2012
Temat: Sprzedaż opcji inwestycyjnej.

raport EBI 2 2012
31.01.2012
Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2012 .

raport EBI 1 2012
18.01.2012
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2011 r.