Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2013 r.

Raport EBI nr 20/2013
09.13.2013
Temat: Odwołanie prognozy wyników na 2013 r

Raport EBI nr 19 /2013
09.13.2013
Temat:Podpisanie istotnych umów i porozumień.
Raport EBI nr 17/2013
26.07.2013
Temat: Oświadczenie Black Point o zarządzeniu zwrotu dopłat do kapitału spółki zależnej.

 

Raport EBI nr 16/2013
19.07.2013
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2013 r.

 

Raport ESPI nr 9 /2013
02.07.2013
Temat:Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2013 r.

Załącznik: lista akcjonariuszy uczestniczących w ZWZA_26 -06-2013.pdf

 

Raport EBI nr 15 /2013
27.06.2013
Temat: Powołanie osób nadzorujących przez ZWZA.

Załącznik: Życiorysy Rady Nadzorczej kadencji powołanej 26.06.2013.pdf rozmiar: 193.6 kB

 

Raport EBI nr 14 /2013
27.06.2013
Temat: Powołanie osób zarządzających przez Radę Nadzorczą.

Załącznik: Życiorysy Zarządu kadencji powołanej 26.06.2013.pdf rozmiar: 212.2 kB

 

Raport EBI nr 13 /2013
26.07.2013
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Załącznik: Uchwały ZWZA_26.06.2013.pdf rozmiar: 9336.2 kB

 

Raport EBI nr 10 /2013
26.05.2013
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2013 r.

Załącznik: Ogłoszenie o ZWZA Black Point S A_26 06 2012.pdf

 

Raport ESPI nr 8 /2013
29.05.2013
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2013 r.

 

Raport EBI nr 8/2013
15.05.2013
Temat: Korekta prognozy wyników za 2013 rok.

 

Raport EBI nr 7/2013
09.05.2013
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał.

 

Raport EBI nr 6/2013
24.04.2013
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2013 r.

 

Raport ESPI nr 7/2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD “INVEST PBB SP. Z O.O.” S.K.A.

 

Raport ESPI nr 6/2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD PIOTRA KOLBUSZA

 

Raport ESPI nr 5/2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD Waffen Investments Limited

 

Raport ESPI nr 4 /2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 160 USTAWY O OBROCIE – OBJĘCIE AKCJI EMITENTA

 

Raport ESPI nr 3/2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69a USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD PAWŁA

 

Raport ESPI nr 2 /2013
23.04.2013
Temat: OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OD LOQUINAR

 

Raport EBI nr 5/2013
19.04.2013
Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

 

Raport ESPI nr 1/2013
12.02.2013
Temat: Korekta raportu – Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki IPOPEMA TFI S.A.

 

Raport ESPI nr 1/2013
12.02.2013
Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółki IPOPEMA TFI S.A.

 

Raport EBI nr 3/2013
24.01.2013
Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2012 r.

 

Raport EBI nr 2/2013
24.01.2013
Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2013

 

Raport EBI nr 1/2013
24.01.2013
Temat: Stanowisko Zarządu ws. artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 23.01.2013 r.