Temat: Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

Raport EBI nr 21/2014

+ załącznik uchwały podjęte

Temat: Zwołanie NWZA

Temat: Planowane zmiany w statucie

Temat: Zwołanie NNWZA + załącznik (OGŁOSZENIE)

Temat: Podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji własnych

Temat: Powołanie wiceprezesa zarządu – Marcina Kubackiego.

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2014 r.

Temat: Powołanie osób zarządzających  + załącznik życiorys

Temat: Zmiana statutu

Temat: Powołanie osób nadzorujących

26.06.2014

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. + załącznik treść uchwał

26.06.2014

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 26 czerwca 2014 r. + załącznik ogłoszenie

23.04.2014

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2014 r.

31.01.2014

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2014

22.01.2014

Temat: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2013 r.

 

Planowane zmiany w statucie