Raport ESPI nr 7/2015

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % głosów na NWZA_25.09.2015


Raport EBI nr 19/2015

Temat: Powołanie osób nadzorujących


Raport EBI nr 18/2015

Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA_25.09.2015


Raport EBI nr 17/2015

Temat: Zmiany w organach nadzorczych i zarządzających


Raport EBI nr 16/2015

Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej


Raport EBI nr 15/2015

Temat: Planowane zmiany w statucie_ 25.09.2015


Raport EBI nr 14/2015

Temat: Raport biezacy_zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy_ 25.09.2015

Załącznik: BP_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 25.09.2015


Raport EBI nr 12/2015

Temat: Korekta raportu 9/2015_treść uchwał podjętych na ZWZA 24.06.2015

Załącznik: Protokol ZWZA_Black Point_24.06.2015_korekta

 


 

 

Raport ESPI nr 4/2015

Temat: ZWZA_lista powyzej 5 procent

 


 

 

Raport EBI nr 11/2015

Temat: Powolanie osob zarządzajacych_24.06.2015

Załącznik: Życiorysy Zarządu Black Point S.A. kadencji 2015_2016

 


 

 

Raport EBI nr 10/2015

Temat: Powolanie osob nadzorujacych_24.06.2015

Załącznik: Życiorysy Rady Nadzorczej Black Point S.A. kadencji 2015_2016

 

 


 

Raport EBI nr 9/2015

Temat: Treść uchwal podjętych na ZWZA_24.06.2015

Załącznik: Protokol ZWZA_Black Point_24.06.2015

 


 

Raport EBI nr 6/2015

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2014 rok.

 


 

 

Raport nr 3/2015

Temat: Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2014 r. 

 


 

Raport EBI nr 2 /2015

Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

 


 

Raport EBI nr 1 /2015

ESPI  załączniki:  zawiadomienie z LOQIUNAR z 13.01.2015 oraz zawiadomienie LOQUINAR z 14.01.2015

EBI  załącznik ogłoszenie MSiG