EPSI 11/2016_Black Point preferowanym dostawca materiałów eksploatacyjnych do sieci mshp


EPSI 10/2016 korekta zawiadomienia osoby pełniącej obowiązki zarządcze i blisko związ

Załącznik: Waffen zawiadomienie BP zmiana 5 XII 2016_korekta zawiadomienia 25 11 2016


EPSI 9/2016 dotyczące transakcji wykonanych

Załącznik: Waffen zawiadomienie KNF 25 XI 2016


ESPI 8/2016_zawiadomienie dot transakcji osób zarządzających

Załącznik: Zawiadomienie 21 XI 2016


ESPI 7/2016_wstępne wyniki szacunkowe za III kwartał 2016r.


ESPI 6/2016 pozytywny wyrok sądu w sprawie z powództwa hp


Raport ESPI_4_2016_korekta szacunkowych wyników finansowych za II kwartał 2016 r.


ESPI_3_2016 Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2016 r.


EBI_10_2016_powołanie osob zarzadzajacych_10.06.2016


EBI_9_2016_powołanie osob nadzorujacych ZWZA_10.06.2016


EBI_8_2016_uchwały podjete na ZWZA_10.06.2016


EBI_7_2016_zwołanie ZWZA_10.06.2016


EBI_4_2016_Pozytywny wyrok sądu I instancji w sprawie z powodztwa HP


EBI_2_2016_Rejestracja obniżenia kapitału i zmian w statucie


EBI_1_2016_Harmonogram raportów giełdowych


Raport ESPI nr 1/2016

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza Piotra Kolbusza


Raport ESPI nr 2/2016

Temat: Zawiadomienie od akcjonariusza Waffen Investments