Raport EBI 8 2017 powołanie osób zarządzających

Załącznik: Życiorys Członka Zarządu Black Point S.A.


Raport ESPI 4 2017 lista akcjonariuszy posiadających 5 % na ZWZA 19.06.2017


Raport EBI 7 2017 powołanie osób nadzorujących

Załącznik: Życiorysy RN kadencji 2017 2018


Raport EBI 6 2017 treść uchwał ZWZA 19.06.2017

Załącznik: Protokół z posiedzenia ZWZA Black Point 19.06.2017


Raport EBI 5 2017 zwołanie ZWZA 19.06.2017

Załącznik: Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał 19.06.2017


ESPI 2 2017 zwołanie ZWZA 19.06.2017

Załącznik: Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał 19.06.2017


Raport ESPI 1_2017 Szacunkowe wyniki IV kwartał


Raport EBI – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017