Raport ESPI nr 2_2019 wstepne wyniki finansowe IQ2019

Raport ESPI nr 6/2018: Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Black Point S.A.  za III kwartał 2018 roku


Raport EBI: Protokół z posiedzenia ZWZA wraz z uchwałami

Raport EBI  powołanie osób nadzorujących
Załączniki: życiorysy

Raport bieżący ESPI

Raport EBI powołanie osób zarządzających
Załączniki: życiorysy


Raport kwartalny za IQ 2018 – EBI 6-2018

Black Point Raport IQ 2018

ESPI – Korekta wyników finansowych za IV kwartał 2017 r.

ESPI – bieżący szacunki wyników za IQ 2018 r nr 1/2018

EBI – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018