Raport okresowy_ 4Q2020

EBI_6_2021_raport kwartalny _4Q2020

Raport okresowy_IIIQ20

raport 15_2020_ wyniki finansowe IIIQ20

Raport EBI_10_2020_IIQ2020

Raport kwartalny_IIQ2020

Raport EBI5_2020_raport IQ2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny BlackPointSA_IQ2020

Raport_EBI_ 4_2020 _jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BLACK POINT 2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE BLACK POINT 2019

Sprawozdanie z badania Black Point_2019-sig

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2019-sig

Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy_2019-sig

Sprawozdanie_Zarzadu_Spolki_BlackPoint_SA_2019-sig

Raport kwartalny_2_2020_raport okresowy za IVQ2019

Raport okresowy_IVQ2019

Raport kwartalny_19_2019_IIIQ2019_korekta

Black Point SA RAPORT III Q19_korekta

Raport EBI_13_2019_raport kwartalny_IIQ2019

Raport 12-2019_aneks do umowy inwestycyjnej

Raport roczny_5_2019_2018

Załączniki:

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu Grupy Black Point 2018-sig

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE 2018 BP

Sprawozdanie z badania Black Point S.A._2018-sig

Sprawozdanie_Zarzadu_Spolki_BlackPoint_SA_2018_25.04.2019

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2018-sig

Sprawozdanie_Zarzadu_Spolki_BlackPoint_SA_2018-sig


Raport EBI kwartalny 3Q 2018 – 13/2018

Załączniki:

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r.


Raport Roczny 2017

Załączniki:

Black Point jednostkowy raport roczny 2017

Black Point skonsolidowany raport roczny 2017

Sprawozdanie jednostkowe BP 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie biegłego rewidenta – jednostkowe BP 2017

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2017


Raport EBI – IV kwartał 2017 EBI 2/2018

Załącznik: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za IV kwartał 2017 r.

Raport EBI – III kwartał 2017

Załącznik: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2017 r.

EBI 9 2017  Raport za    II kwartał 2017

Załącznik: BLACK POINT SA raport okresowy za II Q 2017


EBI 4 2017 Raport Roczny 2016 r.

Załączniki:

Black Point jednostkowy raport roczny 2016

Black Point skonsolidowany raport roczny 2016

Opinia i raport biegłego Black Point 2016

Opinia i raport biegłego skonsolidowane 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie jednostkowe 2016 BP


EBI_3_2017 raport okresowy za 1 kwartał 2018

Załącznik: Black Point SA RAPORT IQ17-2


EBI_2 2017 skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IV Q 2016

Załącznik: Black Point SA_raport IVQ 2016


EBI_12_2016_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IIIQ 2016

Załącznik: Black Point SA_raport IIIQ 2016


EBI 11_2016_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IIQ 2016

Załącznik: Black Point SA_raport IIQ 2016


EBI 6_2016_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_I Q 2016

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2016 r.

Załącznik: Black Point SA_RAPORT IQ 2016


EBI 5/2016 Black Point SA_RAPORT ROCZNY za 2015

Załączniki:

Opinia i Raport biegłego rewidenta_jednostkowe Black Point_2015

Opinia i Raport biegłego rewidenta_skonsolidowane Black Point_2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Black Point 2015

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Black Point 2015

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Black Point 2015

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki Black Point_2015

Raport EBI_kwartalny_3_2016_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IVQ 2015

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2015 r.

Załącznik: Black Point SA_RAPORT IVQ 2015

Raport EBI_20/2015_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IIIQ 2015

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2015 r.

Załącznik: Black Point SA_RAPORT III Q 2015

Raport EBI_15/2015 raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2015 r.

Załącznik: Jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Black Point_II kwartał 2015 r.

raport EBI nr 7 2015

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 r.

Załącznik:

Raport Roczny za 2014

Sprawozdanie finansowe GRUPA BLACK POINT

Opinia biegłego rewidenta GRUPA BP

Sprawozdanie Zarządu_Grupa BP_2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Black Point 2014

Sprawozdanie Zarządu BLACK POINT

Opinia biegłego rewidenta BLACK POINT

raport EBI nr 5/2015

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I Q 2015 r.

 

Załącznik:  Raport Black Point 13.05.2015

raport EBI 4/2015

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2014 r.

Załącznik: Black Point S.A. RAPORT IV Q

raport EBI 18 2014

Temat: Raport okresowy za III Q 2014 r

Załącznik: Black Point SA_RAPORT IIIQ2014

raport EBI 16 2014

Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Załącznik: życiorys M. Kubacki

raport EBI 14 2014

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II Q 2014 r.

Załącznik: Raport EBI_okresowy_14_2014_skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy_IIQ2014

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok

Załączniki:

Raport roczny 2103r.

Opinia biegłego rewidenta GRUPA BP

Sprawozdanie finansowe  GRUPA BP

Sprawozdanie zarządu GRUPA BP

Opinia biegłego rewidenta BP

Sprawozdanie finansowe BP

Sprawozdanie zarządu BP

raport EBI 7 2014

14.08.2014

 Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2014 roku.

Załącznik: Black Point SA_RAPORT IIQ2014.pdf

raport EBI 6 2014
16.05.2014

 Temat: Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2014 roku.
Załącznik: Black Point SA_RAPORT IQ2014_fin_korekta.pdf

raport EBI 5 2014
13.05.2014

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2014 roku.
Załącznik: Black Point SA_RAPORT IQ2014.pdf

raport EBI 3 2014
02.12.2014

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2013 roku.
Załącznik: Black_Point_SA_RAPORT_IVQ2013_12_02_2014.pdf

raport EBI 22 2013
12.11.2013

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2013 roku.
Załącznik: Black Point SA_RAPORT IIIQ2013.pdf

raport EBI 18_13 2013
12.08.2013

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku.
Załącznik: Black Point SA_RAPORT IIQ2013.pdf

raport EBI 12_13 2013
26.06.2013

Temat: Raport roczny za 2012 rok
Załączniki:

RAPORT ROCZNY – informacje uzupełniające


sprawozdanie finansowe BLACK POINT 2012.pdf rozmiar: 6312.3 kB


sprawozdanie finansowe GRUPA BLACK POINT 2012_cz1.pdf rozmiar: 3922.4 kB


sprawozdanie finansowe GRUPA BLACK POINT 2012_cz2.pdf rozmiar: 3622.4 kB

– sprawozdanie zarządu BLACK POINT 2012.pdf rozmiar: 505.7 kB
– sprawozdanie zarzadu GRUPA BLACK POINT 2012.pdf rozmiar: 736.9 kB
– opinia i raport biegłego rewidenta_BP_2012.pdf rozmiar: 4238.5 kB
– opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta_GRUPA BP_2012.pdf rozmiar: 4684.0 kB

raport EBI 11 2013
11.06.2013

Raport kwartalny Temat: Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.

– Załącznik: Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. IV kwartał 2012 roku

raport EBI 9 2013
15.05.2013

Raport kwartalny Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2013 roku.

– Załącznik: Black Point SA_RAPORT IQ2013.pd

raport EBI 4 2013
11.02.2013

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2012 roku

raport EBI 30 2012
14.11.2012

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku.
– Załącznik:
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2012 roku.

raport EBI 14 2012
13.08.2012

Temat: Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2012 roku.
– Załącznik –
Black Point SA_RAPORT IIQ2012.pdf rozmiar: 1244.0 kB

raport EBI 10 2012
17.05.2012

Temat:Raport roczny za 2011 rok
Załączniki:

Raport_okresowy_roczny_2011_informacje_uzupełniające.pdf rozmiar: 1907.2 kB


Opinia i Raport_biegłego z badania sprawozdania finansowego_BLACK POINT SA za rok obrotowy 2011.pdf rozmiar: 2595.5 kB


Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2011_Black Point S.A..pdf rozmiar: 2736.5 kB


Sprawozdanie_finansowe_za_rok_2011_Grupy_Kapitałowej_Black_Point.pdf rozmiar: 2904.5 kB

– Sprawozdanie_zarządu BLACK POINT SA_za_rok_2011.pdf rozmiar: 267.1 kB
– Sprawozdanie_zarządu_Grupy_Black Point_za_rok_2011.pdf rozmiar: 259.9 kB

Opinia i Raport_biegłego_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_fin._Grupy_Black_Poi nt_za_rok__2011.pdf rozmiar: 1878.4 kB

Raport EBI 8/2012 Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku.
10.05.2012

Temat: Zarząd Black Point SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku.
Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2012 roku.pdf

Raport EBI 4/2012
14.02.2012

Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku
Załącznik do raportu 4_2012.pdf

Raport EBI 36/2011
09.11.2011

Temat: Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku
Załącznik do raportu 36_2011.pdf

Raport EbI 24/2011
10.08.2011

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2011 roku
Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2011 roku

Raport EbI 14/2011
12.05.2011

Raport roczny za 2010 rok
– Komentarz Zarządu i LIST – wyniki za 2010 rok

– Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania 2010
– Opinia z badania sprawozdania finansowego 2010 Black Point
– Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania 2010
– Raport z badania sprawozdania finansowego 2010 Black Point
– Skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres 01.01-31.12.2010 – Grupa Black Point
– Sprawozdania finansowe za okres 01.01-31.12.2010 Black Point
– Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010 – BLACK POINT SA
– Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010 – GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT

Raport EBI 13/2011
09.05.2011

Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku
Załącznik: Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2011 rok

Raport EBI 24/2010
10.11.2010

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2010 roku
Raport 24 załącznik 1 – Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. III kwartał 2010

Raport EBI 18/2010
31.08.2010

Korekta raportu Okresowego
Zał. do raportu – Black Point_Skonsolidowany i Jednostkowy raport za II kwartał 2010_tekst skorygowany.pdf

Raport EBI 17/2011
10.08.2010

Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2010 roku
Zał. do raportu – Black Point_II kwartal 2010

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.
17.05.2010