Przesyłając do nas wiadomość dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w Formularzu jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul.
Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres naszej siedziby, tj. ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyc
lub wysyłając maila na adres abi@blackpoint.pl.