ikona_przetargiNabycie systemu odpylającego zawierającego system filtrujący wykorzystujący technologię Downflo® Oval i filtrów z nanowłókien Ultra-Web

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013:
PRIORYTET 1: WZROST KONKURENCYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 1.1 INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT: 1.1.A2 „DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MŚP WSPIERAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)”

Pobierz pełną specyfikację istotnych warunków zamówienia.