www eu

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.A1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów               z zakresu turystyki)”

 

Tytuł projektu: Wdrożenie linii technologicznej do produkcji nowatorskich wysokowydajnych kartridży laserowych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

31.10.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE 1

31.10.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE 2