Piotr Kolbusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej. Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej pod nazwą Black Point S.A. W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point. Od 1 stycznia 2013 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A.

W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki World Finance Sp. z o.o., Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora.

 

Szczepan Czyczerski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnik Programu CFA.Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A. od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych także dla innych firm, w tym Grodno S.A, Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A., SMS Kredyt Holding S.A., IMS S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o.Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

 

Leszek Jurasz
Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zgodnie z systemami jakości, zarządzania i organizacji procesów produkcyjnych, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, wystąpień publicznych oraz innych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1987 roku jako elektronik, a później główny energetyk w Fabryce Śrub w Żywcu. W latach 1992-1994 był Współwłaścicielem i Prezesem Zarządu spółki Larex. W roku 1994 rozpoczął pracę w Spółce “Śrubena” S.A. w Żywcu, kolejno na stanowiskach Kierownika Wydziału Energetycznego, Głównego Technologa, Dyrektora ds. Komputeryzacji, Dyrektora ds. Produkcji – Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu. Od roku 1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki “Śrubena – Produkcja” sp. z o.o. Od 2000 roku zawiązany z ZETKAMĄ S.A., w której w latach 2000-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od maja 2001 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie w latach 2001-2007 Leszek Jurasz brał udział w kilku projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert, którego rolą było opiniowanie zasadności podejmowanych inwestycji, udział w procesach restrukturyzacyjnych oraz prace w organach tych podmiotów zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech i w Czechach.

Ponadto Leszek Jurasz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Śrubena Unia S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej MCS sp. z o.o., Prezesem Zarządu Armak sp. z o.o. Od 2012 roku  jest Prezesem Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa.

 

Anna Skałecka
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego  w Warszawie  i   University   of   Bardford   w  Anglii.

Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013.

Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.

W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking  i  sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.

Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.

Dirk Jenkis
Członek Rady Nadzorczej

Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie der Künste w Berlinie w obszarze Ekonomii Mediów, a także tytuł MBA na Akademii Administracji i Biznesu w Essen.

Ukończył Studia Excecutive Master in Business Innovation w zakresie innowacyjności biznesu w Europejskiej Szkole Biznesu, brał także udział w wielu szkoleniach i studiach towarzyszących pracy zawodowej.

Specjalizuje się m.in. w dziedzinie marketingu operacyjnego i sprzedaży, a także w transformacjach przedsiębiorstw pod kątem innowacyjności działania.

Założyciel i partner zarządzający Spółki VONMORGEN, a w latach 2004 – 2006  założyciel i dyrektor zarządzający 720°BRAND®

W życiu zawodowym związany także z koncernem Coca Cola AG, gdzie pełnił funkcję m.in. Kierownika Działu Sprzedaży, Marketingu i Komunikacji Marketingowej, a we wcześniejszych latach obejmował stanowisko konsultanta ds. Marki Coca Cola oraz Kierownika ds. Rozwoju Biznesu.

W ramach współpracy z Coca Cola odniósł wiele sukcesów, m.in. wdrożył i opracował strategię eCommerce oraz Marketingu Mobilnego i Społecznościowego dla Coca Cola.

Współpracował także z Grupą ORIFARM, specjalizującą się w branży farmaceutycznej.

Do swoich sukcesów zawodowych podczas współpracy z Grupą  ORIFARM zalicza m.in.  opracowanie i wdrożenie strategii repozycjonowania Orifarm oraz budowanie wizerunku marki dla największych Europejskich importerów branży farmaceutycznej takich firm jak: Alliance, Noweda, Sanacorp, Gehe, Phoenix.