Rzetelność, solidność, odpowiedzialność – to nadrzędne wartości firmy Black Point. Do jakości naszych produktów przywiązujemy dużą wagę i nieustannie sprawdzamy, czy deklarowane przez nas parametry dają użytkownikowi najlepsze korzyści.

W tym celu Black Point jako pierwsza firma w Polsce przeprowadził i ujawnił wyniki testów porównawczych swoich najpopularniejszych modeli z ich odpowiednikami oferowanymi przez producentów drukarek. Ujawnienie wyników badań miało charakter przełomowy, ponieważ żaden polski producent nie opublikował tak szczegółowych danych na temat swoich produktów.

Ocenie dokonanej przez Laboratorium Black pointa podlegały najważniejsze parametry druku, które w równym stopniu decydują o jakości danego produktu, czyli:
– jakość obrazu,
– wydajność,
– niezawodność
.

Jakość produktów określona została za pomocą prostego wzoru:
JAKOŚĆ PRODUKTU = 1/3 x WYDRUK + 1/3 x NIEZAWODNOŚĆ + 1/3 x WYDAJNOŚĆ

Wyniki testów potwierdziły, że:
13 na 17 tonerów marki Black Point jest lepszych od produktów producentów drukarek,
12 na 15 atramentów marki Black Point jest lepszych od produktów producentów drukarek
.

Jak badano produkty?
– Wydajność: 100 punktów przyznawano z góry producentowi sprzętu, z kolei Black Point otrzymywał notę proporcjonalną odpowiadającą jego wydajności.
– Jakość obrazu: na 100 punktów składały się oceny przyznawane za trzy kryteria. Za pokrycie strony kolorem można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, 30 punktów za odzwierciedlenie koloru oraz kolejne 30 punktów za fusing.
– Niezawodność: 100 punktów przyznawano za teoretyczną, całkowitą niezawodność danego produktu producenta sprzętu. Oceny Black Point uwzględniały faktyczną niezawodność, ustaloną na próbce wszystkich sprzedanych produktów.
– Wynik końcowy: Średnia punktów uzyskanych w trzech badanych obszarach.