Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości. Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku.  Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A. Przewodnicząca Rady Nadzorczej kadencji 2013/2014

Obecnie Członek Zarządu Black Point S.A. odpowiedzialna za nadzór nad obszarem produkcji, logistyki, finansów oraz IT i administracji