Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000029063, NIP: 898-001-39-54, REGON: 008087905 (dalej: Administrator) oraz podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Podczas korzystania z witryny internetowej www.blackpoint.pl, której administratorem jest Black Point S.A. nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów.
Black Point S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.