Klauzula informacyjna – Porozumienie Toner na Próbę

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w Porozumieniu jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres naszej siedziby, tj. ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce . lub wysyłając maila na adres abi@blackpoint.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zawarte Porozumienie pomiędzy Tobą a Administratorem, zwane dalej: „Porozumieniem”, do zawarcia, którego dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania którego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Porozumienia oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Porozumienia.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Porozumienia będą niemożliwe.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lata od dnia zakończenia Porozumienia.
 7. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do realizacji Porozumienia lub w związku z rozparzeniem reklamacji. Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez Black Point, tj.  pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci realizacją zadań, innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.