Poszanowanie własności intelektualnej

Wprowadzenie produktu marki Black Point do oferty odbywa się z poszanowaniem prawa, w szczególności obowiązujących patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

więcej