Z przyjemnością informujemy, że zmienił się skład Zarządu Black Point S.A., w  którego szeregi wstąpił dotychczasowy Dyrektor Handlowy – Marcin Kubacki. Gratulujemy!

Marcin Kubacki4

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami Handlowymi zdobyte na stanowiskach w obszarze handlu detalicznego i hurtowego, marketingu i rozwoju biznesu.

W latach 2002-2007 zatrudniony w polskim oddziale firmy Hama GmbH & Co KG na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Do 2010 roku związany był ze spółką VOX Industrie SA, gdzie na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Handlu, był odpowiedzialny za sprzedaż krajową i zagraniczną.

W latach 2010-2013 zarządzał strukturami sprzedażowymi w spółkach z branży handlu detalicznego.

Od grudnia 2013 roku związany z Black Point S.A., gdzie dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Handlowego.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Black Point S.A. odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii handlowej i marketingowej Spółki Black Point S.A.