Cyfryzacja Black Point S.A.

 

Przedsiębiorstwo BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Tytuł projektu:

„Cyfryzacja przedsiębiorstwa Black Point S.A.”

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do cyfryzacji firmy, efektem będzie wzmocnienie odporności przedsiębiorstwa na dalszy rozwój pandemii m.in. dzięki możliwości efektywnej pracy zdalnej i unikaniu zbędnego kontaktu pomiędzy pracownikami. Realizacja projektu umożliwi automatyzację pracy i zarządzanie procesami w firmie w sposób zdalny oraz usprawni współpracę z partnerami biznesowymi i klientami, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

Wartość projektu: 286 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 243 185,00 PLN

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo BLACK POINT S.A. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:

„Promocja marki produktowej firmy BLACK POINT S.A. na rynkach zagranicznych”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań spółki BLACK POINT poprzez podjęcie działań eksportowych na rynku europejskim oraz światowym.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 316 100,00 PLN

Wartość dofinansowania: 189 660,00 PLN