Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji: 30/04/2021

 

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu www.blackpoint.pl, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

 

Kto jest administratorem danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z:

 • korzystaniem z serwisu blackpoint.pl,
 • korzystaniem z platformy B2B, zarówno w celu dokonania zamówienia jak i reklamacji,
 • odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem skrzynki mailowej,

jest Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000290635, NIP: 898-001-39-54, REGON: 008087905 (dalej: Administrator, ADO, „my”).

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@blackpoint.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Twoje dane osobowe – jak je przetwarzamy?

 

 • Platforma B2B.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

W związku z korzystaniem platformy B2B, zarówno w celu rejestracji, dokonania zamówienia jak i reklamacji przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu użytkownika, adresu e-mail, numeru telefonu, miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru domu, numeru NIP. Przetwarzanie danych realizowane jest wyłączenie w zakresie i celu związanym ze sprzedażą, a następnie wysyłką zakupionych produktów oraz w związku z działaniami reklamacyjnymi oraz gwarancyjnymi. Podanie danych, o których mowa wyżej jest niezbędne do realizacji powyższych celów. Jeżeli nie podałeś swoich danych osobowych bezpośrednio Administratorowi danych, Twoje dane osobowe zostały przekazane Black Point S.A. przez podmiot, w imieniu, którego działasz lub podmiot, który przekazał Black Point S.A. Twoje dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu. Twoje dane mogliśmy także pozyskać z powszechnie dostępnym źródeł taki jak strony WWW, Linkedin, Goldenline, CEIDG, KRS.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych w platformie B2B jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. wynikającego z ustawy o rachunkowości, tj. przechowywanie dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, dostarczenie klientom informacji o realizacji zamówienia, bieżący kontakt z klientem w zakresie realizacji zamówienia, obsługa reklamacji, żądania odstąpienia od umowy.

Przez jaki okres…

Dane osobowe służące do realizacji umowy przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z zawartą umową.

 

 • Program Gwarancja Extra 6.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

Wysyłając zgłoszenie do Programu Gwarancji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska/nazwy firmy, numeru telefonu, numeru NIP, adresu e-mail, adresu do korespondencji w celach związanych z realizacją zgłoszenia.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zgłoszenia będzie niemożliwa.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, tj. przyjęcie oraz realizacja usługi gwarancyjnej;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z zawartą umową

Przez jaki okres…

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lata od dnia zakończenia programu. Wynika to z przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.

 

 • Gdzie kupić.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

W przypadku, kiedy chcesz kupić nasze produkty i masz problem z ich odnalezieniem, udostępniamy możliwość skontaktowania się z naszymi konsultantami, którzy chętnie Ci w tym pomogą. W tym celu możesz skorzystać z naszego formularza, podając nam swoje dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Tak przekazane dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi, pomocy w odnalezieniu punktu sprzedaży naszych produktów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, pomocy.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Przez jaki okres…

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania korespondencji, a w przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będziemy przechowywać przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. Będziemy także przechowywać Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory.

 

 • Porady techniczne, pytanie dotyczące zakupionego towaru, pomoc w wyborze drukarki.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

W przypadku, kiedy potrzebujesz porady technicznej, chcesz dowiedzieć się czegoś na temat naszych produktów albo szukasz pomocy w wyborze drukarki masz możliwość skontaktowania się z naszym doradcą za pomocą formularzy, podając nam swoje: imię oraz adres e-mail. Dane osobowe uzyskane w ten sposób będziemy przetwarzać w celu udzielenia porady, odpowiedzi na zadane pytanie bądź udzielenia pomocy w wyborze drukarki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, pomocy.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres…

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania korespondencji, a w przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Twojej strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będziemy przechowywać przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości. Będziemy także przechowywać Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory.

 

 • Zostań naszym Partnerem.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza, w którym poprosimy Cię o Twoje imię i nazwisko, nazwę firmy, numer NIP, adres e-mail, oraz numer telefonu. Tak przekazane dane będziemy przetwarzać w celu przedstawienia Ci warunków współpracy z naszą firmą.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Przez jaki okres…

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę Partnerów Black Point S.A. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 

 • Działania marketingowe.

 

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

Kontaktując się z nami za pomocą dostępnych na stronach formularzy, masz możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Twojego adres e-mail i/lub numeru telefonu w celu marketingu naszych produktów i usług i kontaktowanie się z Tobą w formie email/sms/mms i/lub telefonicznie. Zakres przetwarzanych danych w tym celu, obejmuje Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu – w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby której dane dotyczą.

Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna, polega na odznaczeniu chceckboxa i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy kliknąć w link „wypisz się”, który znajduje się w przesyłanych komunikatach marketingowych bądź wysłać informację o wycofaniu zgody na adres e-mail: iodo@blackpoint.pl. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przez jaki okres…

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie wcześniej wyrażonej zgody. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się bądź zakończył się cel przetwarzania.

Kiedy, w jakim celu i zakresie…

W przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania od nas Newslettera pozyskujemy Twoje dane osobowe tj. imię oraz adres e-mail w celu wysyłani Ci informacji o naszych nowościach.

Na jakiej podstawie prawnej…

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

W tym przypadku zgoda wyrażona jest poprzez czynność, jaką jest przekazanie nam Twojego imienia oraz adresu e-mail w oknie zapisu do Newslettera. Wyrażona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy kliknąć w link „wypisz się”, który znajduje się w przesyłanych wiadomościach Newsletter bądź wysłać informację o wycofaniu zgody na adres e-mail: iodo@blackpoint.pl. Takie wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność prawną przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przez jaki okres…

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź ustania celu przetwarzania.

 

Z kim dzielimy się Twoimi danymi?

 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do realizacji sprzedaży lub w związku z rozparzeniem reklamacji.

Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez Black Point, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci realizacją zadań, np. dostawcy usług Newslettera,
 • innym odbiorcom danych tj. firmie kurierskiej, której zleca dostawę, bankom, PayPro Spółka Akcyjna

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych   z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii, dlatego Twoje dane nie będą przekazywane poza ten obszar.

 

Bezpieczeństwo danych – w jaki sposób chronimy dane osobowe?

 

Wszystkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii.

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
– uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • do sprostowania (poprawiania) danych.

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

– jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
w oparciu o Twoją zgodę;
– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
– wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
– wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
– Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;

– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

 • do przenoszenia danych

– masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego. Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw?

 

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: iodo@blackpoint.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 14 dni na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas
w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Black Point S.A.
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownik

2. RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

4. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

5. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • AddThis
 • Youtube
 • Vimeo

6. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny.

8. WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

Postanowienia końcowe

 

Treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów. Jeżeli na stronie internetowej serwisu www.blackpoint.pl zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Black Point S.A. stron internetowych, to Spółka nie może odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Black Point S.A.  – kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

 

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.

 

Nota prawna – zakaz kopiowania

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie Black Point w obrębie domeny www.blackpoint.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.