Dokument informacyjny

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Dokument Informacyjny Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B i Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

DOKUMENT INFORMACYJNY BP 4.05.10