Informacje o spółce

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

DANE REJESTROWE

BLACK POINT S.A.

Ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie,

55-040 Kobierzyce
NIP
: 898-001-39-54
SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRS 0000290635
REGON: 008087905