Kalendarium

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Harmonogram raportów okresowych 2021 r.

 

15 lutego 2021 roku- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku

14 maja 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku

21 maja 2021 roku – Raport okresowy roczny za 2020 rok

13 sierpnia 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku

12 listopada 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku