Kalendarium

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Harmonogram raportów okresowych 2024 r.

 

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku – w dniu 14 lutego 2024 roku,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku – w dniu 15 maja 2024 roku,
– Raport okresowy roczny za 2023 rok – w dniu 15 maja 2024 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku – w dniu 14 sierpnia 2024 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 roku – w dniu 14 listopada 2024 roku.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 

21 czerwiec 2024 r. g. 14:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Kancelarii Notarialnej Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

 

05 czerwca 2024

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu