Kalendarium

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Harmonogram raportów okresowych 2021 r.

 

15 lutego 2021 roku- Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku

14 maja 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku

21 maja 2021 roku – Raport okresowy roczny za 2020 rok

13 sierpnia 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku

12 listopada 2021 roku – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku

20 listopada 2021  r. – Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA 6.12.2021

6 grudnia 2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

14 grudnia 2021 r. – Dzień dywidendy

23 grudnia 2021 r. – Wypłata dywidendy