Kalendarium

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Harmonogram raportów okresowych 2022 r.

 

23 grudnia 2022 r. o godzinie 15:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu,

Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, Wrocław.

07 grudnia 2022 r.

dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

 

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,

– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,

– Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,

– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,

– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.