Raporty bieżące EBI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

01-07-2022 15:39:18 | Bieżący | EBI | 11/2022 Powołanie osób zarządzających Black Point

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

Powołani zostali:
Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

zał. Życiorys

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Zyciorys_zarzadu_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

01-07-2022 15:38:08 | Bieżący | EBI | 10/2022 Powołanie osób nadzorujących Black Point

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Piotr Kolbusz
Szczepan Czyczerski
Anna Skałecka
Leszek Jurasz
Michał Zawisza
Magdalena Kolbusz
Joanna Ostrzewska

W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Zyciorysy_RN BP_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

24-06-2022 20:16:55 | Bieżący | EBI | 9/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

27-05-2022 12:28:44 | Bieżący | EBI | 7/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Pełnom. ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

 • Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

 • Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2022.pdf Pobierz

 • Formularz głosowania pełn.zwza BP 24.06.2022.pdf Pobierz

05-05-2022 15:56:27 | Bieżący | EBI | 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin publikacji został ustalony na 9 maja 2022 r., zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  04-03-2022 13:33:14 | Bieżący | EBI | 3/2022 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent, Spółka) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym nieterminowym opublikowaniu informacji o powiadomieniach otrzymanych w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
  Emitent przekazał informację o otrzymaniu ww. powiadomień raportem ESPI 1/2022 w dniu 2 marca 2022 r., czyli w terminie późniejszym niż wynikającym z art. 19 ust. 3 MAR. Sytuacja ta miała związek z tymczasowym problemem technicznym skutkującym nieodebraniem powiadomień w czasie rzeczywistym. Zarząd Black Point S.A. podjął odpowiednie środki zaradcze, w tym procedury organizacji pracy zapobiegające powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości.

  Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

   20-01-2022 11:54:24 | Bieżący | EBI | 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
   Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
   – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,
   – Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.

   Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”