Raporty bieżące EBI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

05-05-2022 15:56:27 | Bieżący | EBI | 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin publikacji został ustalony na 9 maja 2022 r., zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  04-03-2022 13:33:14 | Bieżący | EBI | 3/2022 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent, Spółka) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym nieterminowym opublikowaniu informacji o powiadomieniach otrzymanych w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
  Emitent przekazał informację o otrzymaniu ww. powiadomień raportem ESPI 1/2022 w dniu 2 marca 2022 r., czyli w terminie późniejszym niż wynikającym z art. 19 ust. 3 MAR. Sytuacja ta miała związek z tymczasowym problemem technicznym skutkującym nieodebraniem powiadomień w czasie rzeczywistym. Zarząd Black Point S.A. podjął odpowiednie środki zaradcze, w tym procedury organizacji pracy zapobiegające powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości.

  Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

   20-01-2022 11:54:24 | Bieżący | EBI | 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
   Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
   – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,
   – Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,
   – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.

   Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”