Raporty bieżące EBI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

13-08-2021 10:10:44 | Kwartalny | EBI | 16/2021

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

 • Raport kwartalny 2Q2021.pdf.pdf Pobierz

23-06-2021 10:51:58 | Bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

Załączniki

 • Życiorys-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2021-2022.pdf Pobierz

23-06-2021 10:48:43 | Bieżący | EBI | 14/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
– Piotr Kolbusz
– Szczepan Czyczerski
– Leszek Jurasz
– Anna Skałecka
– Michał Zawisza

W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Załączniki

 • Życiorysy-rn-kadencji-2021-2022.pdf Pobierz

23-06-2021 10:44:33 | Bieżący | EBI | 13/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 22 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Treść-uchwał-zwza-22.06.2021.pdf Pobierz

27-05-2021 16:31:55 | Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Formularz-glosowania-peln.zwza-bp-22.06.2021.pdf Pobierz

 • Pelnom.-na-zwza-bp-22.06.2021-rap.11-2021.pdf Pobierz

 • Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-27-05-2021.pdf Pobierz

 • Ogłoszenie-zwza-bp-22.06.2021r..pdf Pobierz

12-02-2021 15:23:45 | Bieżący | EBI | 5/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 12 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: Uchwały podjęte przez NWZA_12 lutego 2021 r.

Załączniki

 • uchwaly-podjte-przez-nwza-12-lutego-2021-r..pdf Pobierz

25-01-2021 14:37:24 | Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 roku,
– Raport okresowy roczny za 2020 rok – w dniu 21 maja 2021 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  15-01-2021 13:23:37 | Bieżący | EBI | 3/2021

  Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącego zwołania na dzień 12 lutego 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ), informuje, że w porządku obrad NWZ zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych, oraz poprzez dokonanie zmian o charakterze redakcyjnych (usunięcie oznaczeń wg PKD) a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian Statutu.
  Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
  Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki

  15-01-2021 12:54:07 | Bieżący | EBI | 2/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 12 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • ogloszenie-nwz-tresc-uchwal-12.02.2021.pdf Pobierz

  • formularz-pelnomocnik-nwza-12.02.2021.pdf Pobierz

  • pelnom.-na-zwza-bp-12.02.2021.pdf Pobierz

  15-01-2021 12:19:05 | Bieżący | EBI | 1/2021

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 17/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 stycznia 2021 r. (NWZ). Spółka odwołuje NWZ z przyczyn proceduralnych.
  Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.