Raporty bieżące EBI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

24-05-2024 16:02:26 | Bieżący | EBI | 12/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 21 czerwca 2024 r.

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

 • Ogłoszenie o zwołaniu oraz treść uchwał_ZWZA _ 21.06.2024 r.pdf Pobierz

 • Pełnomocnictwo na WZA 21.06.2024 r..pdf Pobierz

 • Formularz głosowania przez pełnomocnika 21.06.2024 r..pdf Pobierz

 • Informacja o ogolnej liczbie akcji_24-05-2024.pdf Pobierz

23-04-2024 16:47:37 | Bieżący | EBI | 9/2024 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r. Black Point Spółka Akcyjna (PLBLKPT00018)

Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2023 rok, którego pierwotny termin został określony raportem bieżącym nr 3/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. na dzień 26 kwietnia 2024 r. Raport okresowy roczny za 2023 rok zostanie opublikowany dnia 15 maja 2024 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

  15-04-2024 17:10:08 | Bieżący | EBI | 8/2024 Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez BLACK POINT S.A. Black Point Spółka Akcyjna

  Zarząd BLACK POINT S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w załączniku do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

  Załączniki

  • oswiadczenie-o-stosowaniu-dpnc-15.04.2024.pdf Pobierz

  30-01-2024 16:38:48 | Bieżący | EBI | 5/2024 Korekta raportu nr 2/2024 Powołanie osoby zarządzającej Black Point

  Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu nr 2/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. polegającą na uzupełnieniu raportu o datę rozpoczęcia pełnienia funkcji przez Pana Piotra Kurzeję powołanego w dniu 29 stycznia 2024 r. w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2024 r.

  Treść korygowanego raportu w brzmieniu przed korektą:
  Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę ws. powołania Pana Piotra Kurzei w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

  Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekaże niezwłocznie, odrębnym raportem.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Treść korygowanego raportu w brzmieniu po korekcie:
  Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę ws. powołania Pana Piotra Kurzei w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2024 r.

  Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekaże niezwłocznie, odrębnym raportem.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   30-01-2024 16:35:40 | Bieżący | EBI | 4/2024 Korekta raportu nr 1/2024 Rezygnacja osoby zarządzającej Black Point

   Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) przekazuje korektę raportu nr 1/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., w którym omyłkowo podał błędną datę skutku złożonej przez Panią Kamilę Yamasaki rezygnacji.

   W dniu 29 stycznia 2024 r. Pani Kamila Yamasaki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 31 stycznia 2024 r., nie zaś jak omyłkowo podano w pierwotnej wersji raportu, z dniem 29 stycznia 2024 r.

   Treść korygowanego raportu w brzmieniu przed korektą:
   „Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Pani Kamila Yamasaki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 29 stycznia 2024 r.
   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

   Treść korygowanego raportu w brzmieniu po korekcie:

   „Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Pani Kamila Yamasaki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 31 stycznia 2024 r.
   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

    29-01-2024 17:53:34 | Bieżący | EBI | 3/2024 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024.

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2024.
    Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
    – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku – w dniu 14 lutego 2024 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku – w dniu 15 maja 2024 roku,
    – Raport okresowy roczny za 2023 rok – w dniu 26 kwietnia 2024 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku – w dniu 14 sierpnia 2024 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 roku – w dniu 14 listopada 2024 roku.

    Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

     29-01-2024 17:51:45 | Bieżący | EBI | 2/2024 Powołanie osoby zarządzającej Black Point

     Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę ws. powołania Pana Piotra Kurzei w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
     Życiorys nowo powołanego Prezesa Zarządu, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka przekaże niezwłocznie, odrębnym raportem.

     Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

      29-01-2024 17:46:11 | Bieżący | EBI | 1/2024 Rezygnacja osoby zarządzającej Black Point

      Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2024 r., Pani Kamila Yamasaki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 29 stycznia 2024 r.

      Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

       07-07-2023 22:58:57 | Bieżący | EBI | 11/2023 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) w uzupełnieniu raportu bieżącego z dnia 3 lipca 2023 (9/2023), w związku z podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję, przekazuje w załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       Załączniki

       • zyciorysy-rn-kadencji-2023-2024.pdf Pobierz

       04-07-2023 08:14:41 | Bieżący | EBI | 10/2023 Powołanie Zarządu na nową kadencję

       Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 30 czerwca 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

       Powołani zostali:
       Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

       Załącznik: życiorys.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
       Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
       W załączeniu Spółka przekazuje zakres uchwalonych zmian Statutu.
       Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
       Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

       Załączniki

       • zyciorys-zarzadu-kadencji-2023-2024.pdf Pobierz

       03-07-2023 11:40:37 | Bieżący | EBI | 9/2023 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

       Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na wspólną jednoroczną kadencję w składzie:
       – Piotr Kolbusz
       – Szczepan Czyczerski
       – Anna Skałecka
       – Leszek Jurasz
       – Katarzyna Kobojczyk
       – Joanna Ostrzewska
       Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO zostaną opublikowane przez Spółkę w późniejszym terminie, po ich otrzymaniu.

       Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

        03-07-2023 11:37:19 | Bieżący | EBI | 8/2023 Zmiany w statucie

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
        W załączeniu Spółka przekazuje zakres uchwalonych zmian Statutu.
        Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
        Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

        Załączniki

        03-07-2023 11:24:22 | Bieżący | EBI | 7/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r.

        Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r. (ZWZ).
        Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad ZWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.
        Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

        Załączniki

        • tresc-uchwal-zwza-black-point-s.a.-2023.06.30.pdf Pobierz

        02-06-2023 16:58:30 | Bieżący | EBI | 6/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.

        Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
        Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

        Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

        Załączniki

        • ogloszenie-i-tresc-uchwal-zwza-bp-30.06.2023-r.pdf Pobierz

        • pelnom.-na-zwza-bp-30.06.2023-r.pdf Pobierz

        • formularz-glos.-pelnomocnik-na-zwza-bp-30.06.2023-r Pobierz

        • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-02-06-2023.pdf Pobierz

        08-05-2023 17:48:01 | Bieżący | EBI | 3/2023 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 r.

        Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2022 r., którego termin publikacji został ustalony na dzień 10 maja 2023 r.
        Nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 r. jest 12 maja 2023 r. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

        Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

         31-01-2023 09:07:04 | Bieżący | EBI | 1/2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023.

         Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2023.
         Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
         – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022 roku – w dniu 14 lutego 2023 roku,
         – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 roku – w dniu 15 maja 2023 roku,
         – Raport okresowy roczny za 2022 rok – w dniu 10 maja 2023 roku,
         – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku – w dniu 14 sierpnia 2023 roku,
         – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku – w dniu 14 listopada 2023 roku.

         Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

          23-12-2022 22:26:24 | Bieżący | EBI | 23/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2022 r.

          Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 grudnia 2022 r. (NWZ)
          Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad NWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.
          Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

          Załączniki

          23-12-2022 22:24:30 | Bieżący | EBI | 22/2022 Zmiany w statucie Black Point Spółka Akcyjna

          Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
          W załączeniu Spółka przekazuje zakres uchwalonych zmian Statutu.
          Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
          Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

          Załączniki

          • zmiany-statutu-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

          23-12-2022 22:18:11 | Bieżący | EBI | 21/2022 Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dotyczącej dywidendy Black Point Spółka Akcyjna

          Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Kwota dywidendy wynosi 9 000 000 PLN tj. 0.75 zł na jedną akcję Spółki.
          Dzień dywidendy ustalono na 30 grudnia 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 stycznia 2023 r.
          Dywidendą objęte będą wszystkie akcje Spółki, tj. 12.000.000 sztuk.
          Szczegółowa podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

           05-12-2022 16:16:27 | Bieżący | EBI | 20/2022 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.

           Zarząd Black Point S.A. (Spółka), w związku z wpłynięciem do Spółki żądania od akcjonariusza, Spółki Universal Mind Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

           Zmiana dotychczasowego porządku obrad NWZ polega na uzupełnieniu go o punkt nr 6 b: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także o punkt 6 c: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
           W załączeniu Spółka przekazuje tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierający nowy porządek obrad NWZ wraz projektami uchwał uwzględniającymi nowy porządek obrad.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • Ogloszenie-nwza-23.12.22-uzupelnionione-projekty-uchwal-05.12.2022.pdf Pobierz

           05-12-2022 16:12:27 | Bieżący | EBI | 19/2022 Żądanie akcjonariusza dotyczące rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r.

           Zarząd Black Point S.A. (Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. od akcjonariusza, firmy Universal Mind Sp. z o.o. (Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ).

           Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie porządku obrad NWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
           Projekt uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • projekty-uchwal-wniosek-uniwersal-mind-2.12.22.pdf Pobierz

           30-11-2022 13:39:24 | Bieżący | EBI | 18/2022 Korekta: Zamierzone zmiany Statutu Black Point

           Zarząd Black Point S.A., przekazuje korektę raportu EBI 17/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., pt. „Zamierzone zmiany Statutu”.
           Korekta polega na uzupełnieniu raportu o załącznik zawierający zakres proponowanych zmian.
           Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
           Pełna poprawna treść raportu:
           „Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
           W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
           Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
           Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

           Załączniki

           • planowane-zmiany-statutu-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

           30-11-2022 13:11:51 | Bieżący | EBI | 17/2022 Zamierzone zmiany Statutu Black Point Spółka Akcyjna

           Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
           W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
           Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
           Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

           Załączniki

           30-11-2022 13:07:40 | Bieżący | EBI | 16/2022 Korekta: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

           Zarząd Black Point S.A. przekazuje korektę raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. pt. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.”

           Korekta polega na uzupełnieniu występującego w załączniku do tego raportu projektu Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Projekt uchwały zostaje uzupełniony o proponowane nowe brzmienie art. 7 statutu Spółki.
           Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
           Pełna poprawna treść raportu:
           „Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

           Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • formularz-glosowania-peln.nwza-bp-23.12.2022-r.pdf Pobierz

           • informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-25-11-2022.pdf Pobierz

           • pelnom.-na-nwza-bp-23.12.2022.pdf Pobierz

           • Ogloszenie_NWZA_23.12.22_uzupelnionione_projekty_uchwal_30.11.2022.pdf Pobierz

           25-11-2022 16:16:03 | Bieżący | EBI | 15/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

           Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • Ogloszenie_NWZA_i_tresc_uchwal_23.12.2022_r..pdf Pobierz

           01-07-2022 15:39:18 | Bieżący | EBI | 11/2022 Powołanie osób zarządzających Black Point

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

           Powołani zostali:
           Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

           zał. Życiorys

           Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • Zyciorys_zarzadu_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

           01-07-2022 15:38:08 | Bieżący | EBI | 10/2022 Powołanie osób nadzorujących Black Point

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

           W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
           Piotr Kolbusz
           Szczepan Czyczerski
           Anna Skałecka
           Leszek Jurasz
           Michał Zawisza
           Magdalena Kolbusz
           Joanna Ostrzewska

           W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

           Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • Zyciorysy_RN BP_kadencji_2022_2023.pdf Pobierz

           24-06-2022 20:16:55 | Bieżący | EBI | 9/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Black Point S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2022 roku.

           Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           27-05-2022 12:28:44 | Bieżący | EBI | 7/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

           Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
           Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

           Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

           Załączniki

           • Pełnom. ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

           • Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

           • Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2022.pdf Pobierz

           • Formularz głosowania pełn.zwza BP 24.06.2022.pdf Pobierz

           05-05-2022 15:56:27 | Bieżący | EBI | 4/2022 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.

           Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin publikacji został ustalony na 9 maja 2022 r., zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.

           Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

            04-03-2022 13:33:14 | Bieżący | EBI | 3/2022 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

            Zarząd Black Point S.A. (Emitent, Spółka) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym nieterminowym opublikowaniu informacji o powiadomieniach otrzymanych w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
            Emitent przekazał informację o otrzymaniu ww. powiadomień raportem ESPI 1/2022 w dniu 2 marca 2022 r., czyli w terminie późniejszym niż wynikającym z art. 19 ust. 3 MAR. Sytuacja ta miała związek z tymczasowym problemem technicznym skutkującym nieodebraniem powiadomień w czasie rzeczywistym. Zarząd Black Point S.A. podjął odpowiednie środki zaradcze, w tym procedury organizacji pracy zapobiegające powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości.

            Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

             20-01-2022 11:54:24 | Bieżący | EBI | 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.

             Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
             Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
             – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,
             – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,
             – Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,
             – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,
             – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.

             Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”