Raporty bieżące EBI - 2017

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

21-06-2017 09:22:49 | Bieżący | EBI | 8/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 19 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.
Działając na podstawie Artykułu 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Panią Kamilę Yamasaki.

W załączeniu życiorys.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

  • zyciorys-czlonka-zarzadu-black-point-s.a.2017.pdf Pobierz

20-06-2017 13:01:38 | Bieżący | EBI | 7/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Piotr Kolbusz
Szczepan Czyczerski
Anna Skałecka
Leszek Jurasz
Dirk Jenkis

W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

  • zyciorysy-rn-kadencji-2017-2018.pdf Pobierz

20-06-2017 12:57:39 | Bieżący | EBI | 6/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 19 czerwca 2017 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

  • protokol-z-posiedzenia-zwza-black-point-19.06.2017.pdf Pobierz

24-05-2017 15:33:13 | Bieżący | EBI | 5/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

  • tresc-ogloszenia-o-zwolaniu-zwza-wraz-z-projektami-uchwal-19.06.2017.pdf Pobierz

27-01-2017 16:32:55 | Bieżący | EBI | 1/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2017.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku – w dniu 14 lutego 2017 roku,
– Raport okresowy roczny za 2016 rok – w dniu 19 maja 2017 roku,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 roku – w dniu 12 maja 2017 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 roku – w dniu 11 sierpnia 2017 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku – w dniu 14 listopada 2017 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”