Raporty bieżące EBI - 2018

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

25-07-2018 14:16:35 | Bieżący | EBI | 11/2018

Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2018 r., którego pierwotny termin został określony raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. na dzień 10 sierpnia 2018 r.
Raport okresowy za II kwartał 2018 r. zostanie opublikowany dnia 14 sierpnia 2018 r.

Postawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  20-06-2018 12:05:07 | Bieżący | EBI | 10/2018

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 20 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

  Działając na podstawie Artykułu 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Panią Kamilę Yamasaki powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu.

  W załączeniu życiorys.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • zyciorys-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2018-2019.pdf Pobierz

  20-06-2018 10:28:56 | Bieżący | EBI | 9/2018

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

  W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
  Piotr Kolbusz
  Szczepan Czyczerski
  Anna Skałecka
  Leszek Jurasz
  Piotr Stawiński

  W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • zyciorysy-rn-black-point-s.a.-kadencji-2018-2019.pdf Pobierz

  20-06-2018 10:20:02 | Bieżący | EBI | 8/2018

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 19 czerwca 2018 roku.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • protokol-zwza-black-point-sa-wraz-z-podjtymi-uchwalami-19.06.2018-r.pdf Pobierz

  24-05-2018 14:25:21 | Bieżący | EBI | 7/2018

  Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

  Załączniki

  • tresc-ogloszenia-zwza-projekty-uchwal-19.06.2018.pdf Pobierz

  27-03-2018 11:06:53 | Bieżący | EBI | 4/2018

  Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok. Raport zostanie opublikowany dnia 14 maja 2018 r.

  Postawa prawna:
  § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

   07-03-2018 21:24:00 | Bieżący | EBI | 3/2018

   Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok, którego pierwotny termin został określony raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. na dzień 12 marca 2018 r.
   Raport okresowy roczny za 2017 rok zostanie opublikowany dnia 29 marca 2018 r.

   Postawa prawna:
   § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

    15-01-2018 11:05:00 | Bieżący | EBI | 1/2018

    Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2018.
    Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
    – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku – w dniu 12 lutego 2018 roku,
    – Raport okresowy roczny za 2017 rok – w dniu 12 marca 2018 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 14 maja 2018 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 10 sierpnia 2018 roku,
    – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 roku.

    Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”