Raporty bieżące EBI - 2021

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

06-12-2021 16:05:33 | Bieżący | EBI | 20/2021 Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r.

Zarząd Black Point S.A. (Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 6 grudnia 2021 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad NWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

 • Tresc uchwał NWZA_6.12.2021.pdf Pobierz

06-12-2021 16:02:57 | Bieżący | EBI | 19/2021 Podjęcie uchwały NWZ w sprawie wypłaty dywidendy Black Point

Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Kwota dywidendy wynosi 3.000.000 zł, tj. 0,25 zł na jedną akcję Emitenta.
Dzień dywidendy ustalono na 14 grudnia 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 23 grudnia 2021 r.
Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 12.000.000 sztuk.

  08-11-2021 21:02:17 | Bieżący | EBI | 17/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 6 grudnia 2021 r.

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 6 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS).
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • Ogłoszenie i tresc uchwal_ NWZA BP 06.12.2021.pdf Pobierz

  • Pełnom. na NWZA_BP 06.12.2021.pdf Pobierz

  • Formularz głosowania pełn. NWZA_BP_06.12.2021.pdf Pobierz

  • Informacja o ogolnej liczbie akcji_08-11-2021.pdf Pobierz

  13-08-2021 10:10:44 | Kwartalny | EBI | 16/2021

  Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  Załączniki

  • Raport kwartalny 2Q2021.pdf.pdf Pobierz

  23-06-2021 10:51:58 | Bieżący | EBI | 15/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

  Załączniki

  • Życiorys-zarzadu-black-point-s.a.-kadencji-2021-2022.pdf Pobierz

  23-06-2021 10:48:43 | Bieżący | EBI | 14/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

  W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
  – Piotr Kolbusz
  – Szczepan Czyczerski
  – Leszek Jurasz
  – Anna Skałecka
  – Michał Zawisza

  W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

  Załączniki

  • Życiorysy-rn-kadencji-2021-2022.pdf Pobierz

  23-06-2021 10:44:33 | Bieżący | EBI | 13/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 22 czerwca 2021 roku.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • Treść-uchwał-zwza-22.06.2021.pdf Pobierz

  27-05-2021 16:31:55 | Bieżący | EBI | 10/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).

  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki

  • Formularz-glosowania-peln.zwza-bp-22.06.2021.pdf Pobierz

  • Pelnom.-na-zwza-bp-22.06.2021-rap.11-2021.pdf Pobierz

  • Informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-27-05-2021.pdf Pobierz

  • Ogłoszenie-zwza-bp-22.06.2021r..pdf Pobierz

  12-02-2021 15:23:45 | Bieżący | EBI | 5/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 12 lutego 2021 r.

  Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  Załączniki: Uchwały podjęte przez NWZA_12 lutego 2021 r.

  Załączniki

  • uchwaly-podjte-przez-nwza-12-lutego-2021-r..pdf Pobierz

  25-01-2021 14:37:24 | Bieżący | EBI | 4/2021

  Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021.
  Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
  – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15 lutego 2021 roku,
  – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 roku,
  – Raport okresowy roczny za 2020 rok – w dniu 21 maja 2021 roku,
  – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 roku,
  – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku.

  Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

   15-01-2021 13:23:37 | Bieżący | EBI | 3/2021

   Zarząd BLACK POINT S.A. (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. dotyczącego zwołania na dzień 12 lutego 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (NWZ), informuje, że w porządku obrad NWZ zamieszczono podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych, oraz poprzez dokonanie zmian o charakterze redakcyjnych (usunięcie oznaczeń wg PKD) a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
   W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian Statutu.
   Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
   Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   Załączniki

   15-01-2021 12:54:07 | Bieżący | EBI | 2/2021

   Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 12 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańska 4 (budynek RODIS).
   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.
   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   Załączniki

   • ogloszenie-nwz-tresc-uchwal-12.02.2021.pdf Pobierz

   • formularz-pelnomocnik-nwza-12.02.2021.pdf Pobierz

   • pelnom.-na-zwza-bp-12.02.2021.pdf Pobierz

   15-01-2021 12:19:05 | Bieżący | EBI | 1/2021

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 17/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 stycznia 2021 r. (NWZ). Spółka odwołuje NWZ z przyczyn proceduralnych.
   Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

   Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.