Raporty bieżące ESPI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

30-06-2022 09:28:38 | Bieżący | ESPI | 17/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • Universal_Mind_zawiadomienie_o_transakcjach_29.06.2022.pdf Pobierz

24-06-2022 20:11:29 | Bieżący | ESPI | 16/2022 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2022

Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2022 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA.
1. Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, następca prawny Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol _Cypr_, reprezentujący 7.322.256 akcji
2. Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji

  24-06-2022 08:23:40 | Bieżący | ESPI | 15/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

  Załączniki

  • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_2.pdf Pobierz

  • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_3.pdf Pobierz

  • zawiadomienie_Uniwersal_Mind__23.06.2022_2.pdf Pobierz

  06-06-2022 09:58:37 | Bieżący | ESPI | 14/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniach 3 czerwca oraz 6 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_3.06.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_6.06.2022.pdf Pobierz

  02-06-2022 15:20:12 | Bieżący | ESPI | 13/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_2.06.2022.pdf Pobierz

  01-06-2022 11:39:56 | Bieżący | ESPI | 12/2022

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniach: 31 maja oraz 1 czerwca 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienień.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_31.05.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_1.06.2022.pdf Pobierz

  27-05-2022 12:24:27 | Bieżący | ESPI | 11/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

  Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy _ Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

  Załączniki

  • Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022.pdf Pobierz

  06-05-2022 10:42:54 | Bieżący | ESPI | 10/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_05.05.2022.pdf Pobierz

  06-05-2022 10:39:52 | Bieżący | ESPI | 9/2022 Nabycie znacznego pakietu akcji BLACK POINT S.A.

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Universal Mind Sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

  Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

  W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

  Załączniki

  • 22.05.05_zawiadomienie KNF_Universal Mind_art 69 ustawy o ofercie.pdf Pobierz

  05-05-2022 16:54:11 | Bieżący | ESPI | 8/2022 Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego BLACK POINT S.A.

  Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość dywidendy należnej od spółki zależnej – Eco Service Sp. z o.o. – w wysokości 1 mln PLN. Decyzja została podjęta w związku z rosnącym ryzykiem niewywiązania się przez spółkę Eco Service z tego zobowiązania w terminie wymagalności, tj. do 31 grudnia 2022 3. Dokonany odpis aktualizacyjny wpłynie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta za 2021 r. o kwotę 1 mln PLN.

   12-04-2022 15:41:35 | ESPI | 7/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.04.2022.pdf Pobierz

   06-04-2022 15:33:54 | ESPI | 6/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_06.04.2022.pdf Pobierz

   05-04-2022 14:28:08 | ESPI | 5/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.
   Załączniki

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_04.04.2022.pdf Pobierz

   17-03-2022 15:01:26 |ESPI | 4/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_16.03.2022.pdf Pobierz

   14-03-2022 11:57:29 | ESPI | 3/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022.pdf Pobierz

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022_2.pdf Pobierz

   08-03-2022 12:33:57 | ESPI | 2/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 7 i 8 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_07.03.2022.pdf Pobierz

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.03.2022.pdf Pobierz

   02-03-2022 12:55:12 | ESPI | 1/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR BLACK POINT S.A.

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
   W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień z dnia 21.02.2022, z dnia 23.02.2022 oraz powiadomienie pierwotne wraz z korektą z dnia 25.02.2022

   Załączniki

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_21.02.2022.pdf Pobierz

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_23.02.2022.pdf Pobierz

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_pierwotny.pdf Pobierz

   • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_korekta.pdf Pobierz