Raporty bieżące ESPI

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

06-05-2022 10:42:54 | Bieżący | ESPI | 10/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał od Universal Mind Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_05.05.2022.pdf Pobierz

06-05-2022 10:39:52 | Bieżący | ESPI | 9/2022 Nabycie znacznego pakietu akcji BLACK POINT S.A.

Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Universal Mind Sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zawiadomienie dotyczy wejścia w posiadanie przez Universal Mind Sp. z o.o. 9.160.789 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 76,34% w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 9.160.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 76,34% głosów, w związku z transakcją połączenia spółek Universal Mind Sp. z o.o. oraz Waffen Investments Limited.

W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Załączniki

 • 22.05.05_zawiadomienie KNF_Universal Mind_art 69 ustawy o ofercie.pdf Pobierz

05-05-2022 16:54:11 | Bieżący | ESPI | 8/2022 Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego BLACK POINT S.A.

Zarząd Black Point S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2022 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość dywidendy należnej od spółki zależnej – Eco Service Sp. z o.o. – w wysokości 1 mln PLN. Decyzja została podjęta w związku z rosnącym ryzykiem niewywiązania się przez spółkę Eco Service z tego zobowiązania w terminie wymagalności, tj. do 31 grudnia 2022 3. Dokonany odpis aktualizacyjny wpłynie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta za 2021 r. o kwotę 1 mln PLN.

  12-04-2022 15:41:35 | ESPI | 7/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.04.2022.pdf Pobierz

  06-04-2022 15:33:54 | ESPI | 6/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_06.04.2022.pdf Pobierz

  05-04-2022 14:28:08 | ESPI | 5/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.
  Załączniki

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_04.04.2022.pdf Pobierz

  17-03-2022 15:01:26 |ESPI | 4/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_16.03.2022.pdf Pobierz

  14-03-2022 11:57:29 | ESPI | 3/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_11.03.2022_2.pdf Pobierz

  08-03-2022 12:33:57 | ESPI | 2/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 7 i 8 marca 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienia o transakcjach, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_07.03.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_08.03.2022.pdf Pobierz

  02-03-2022 12:55:12 | ESPI | 1/2022 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR BLACK POINT S.A.

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
  W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomień z dnia 21.02.2022, z dnia 23.02.2022 oraz powiadomienie pierwotne wraz z korektą z dnia 25.02.2022

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_21.02.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_23.02.2022.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_pierwotny.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_25.02.2022_korekta.pdf Pobierz