Raporty bieżące ESPI - 2017

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

20-06-2017| Bieżący | ESPI | 4/2017

Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2017 r.

1. Waffen Investments Limited: 8.030.000 głosów _8.030.000 akcji_, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZA i 66,92 % w ogólnej liczbie głosów.

  24-05-2017| Bieżący | ESPI | 2/2017

  Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.

  Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

  Załączniki

  • Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_wraz_z_projektami_uchwal_19.06.2017.pdf Pobierz

  08-02-2017| Bieżący | ESPI | 1/2017

  Zarząd BLACK POINT S.A. _”Spółka”_ informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał 2016 r., tj. za okres 1.10.2016 r. do 31.12.2016 r.:
  Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za 4q’2016 r. :
  Przychody: 7,1 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,43 mln PLN,
  EBITDA: -0,03 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,52 mln PLN
  EBIT: -0,39 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,52 mln PLN,
  strata brutto: 0,4 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,58 mln PLN

  Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BLACK POINT za 4q’2016 r. :
  Przychody: 12,8 mln PLN, co stanowi spadek o 1,47 mln PLN,
  EBITDA: 0,2 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,46 mln PLN,
  EBIT: – 0,17 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,47 mln PLN,
  Zysk brutto: 0,21 mln PLN, co stanowi spadek rdr o 0,03 mln PLN.

  Niekorzystny wpływ na zmianę dynamiki wyniku skonsolidowanego IV kwartału 2016 r. wciąż miała utrzymująca się wyższa niż w 2015 r. sezonowa dekoniunktura na światowym rynku zużytych kartridży, zwłaszcza na jednym z istotnych rynków działalności spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o.
  Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki jednostkowe były także inwestycje w rozwój działań rynkowych i marketingowych związanych ze wzmocnieniem pozycji Black Point w branży. Efektów tych inwestycji Zarząd spodziewa się już w 2017 r.