Raporty bieżące ESPI - 2018

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

24-10-2018 | Bieżący | ESPI | 6/2018

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za III kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 r.:

Dane jednostkowe:

Przychody: 5,57 mln PLN, wobec 6, 33 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,65 mln PLN, wobec 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,32 mln PLN, wobec – 0,25 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,25mln PLN, wobec – 0,29mln PLN w ubiegłym roku.

Dane skonsolidowane:

Przychody: 11,38mln PLN, wobec 12, 08 mln PLN w ubiegłym roku,
EBITDA: 0,84 mln PLN wobec – 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
EBIT: 0,45 mln PLN wobec – 0,51 mln PLN w ubiegłym roku,
Zysk netto: 0,39 mln PLN wobec -0,60 mln PLN w ubiegłym roku.Poprawa wyników działalności Spółki Black Point S.A. wypracowanych w III kwartale 2018 r. jest efektem wprowadzanych optymalizacji i restrukturyzacji.
Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za trzeci kwartał roku bieżącego. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 listopada 2018 roku.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

  20-06-2018| Bieżący | ESPI | 5/2018

  Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
  w dniu 19 czerwca 2018 r.

  1. Waffen Investments Limited: 800.000 głosów _800.000 akcji_, co stanowiło 99,99% głosów na tym ZWZA, a także 6,67 % w ogólnej liczbie głosów .

   24-05-2018 | Bieżący | ESPI | 3/2018

   Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.

   Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

   Załączniki

   • Tresc_ogloszenia_ZWZA__projekty_uchwal_19.06.2018.pdf Pobierz

   11-05-2018 | Bieżący | ESPI | 2/2018

   W nawiązaniu do raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku z dnia 12 lutego 2018 roku, Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. informuje, że w ramach prowadzonych od połowy 2017 roku działań restrukturyzacyjnych, podjął decyzję o ograniczeniu nieefektywnej działalności spółek zagranicznych. Wygaszono aktywność w Spółce Eco Service China i dokonano odpisu na równowartość należności i kapitału. Zakupiono rynek sprzedaży w Europie Zachodniej od Spółki TBG. Ponadto dokonano istotnych odpisów na przecenę wartości stanów magazynowych w Spółce Eco Service. W efekcie dokonanych zmian wyniki finansowe za rok 2017 uległy zmniejszeniu.

   Szacunkowe skorygowane jednostkowe wyniki finansowe za okres I-IV kwartał 2017:

   Przychody: 27,74 mln PLN
   EBITDA: 0,89 mln PLN
   EBIT: – 0,58 mln PLN
   Zysk netto: -0,70 mln PLN

   Szacunkowe skorygowane skonsolidowane wyniki finansowe za okres I-IV kwartał 2017:

   Przychody: 51,19 mln PLN
   EBITDA: – 0,70 mln PLN
   EBIT: – 2,29 mln PLN
   Zysk netto: – 3,83 mln PLN

   Przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem rocznym za rok 2017. Publikacja raportu rocznego przewidziana jest na 14 maja 2018 roku.

   Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

    19-04-2018| Bieżący | ESPI | 1/2018

    Zarząd BLACK POINT S.A. _dalej „Spółka”_ informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres 01.01.2018-31.03.2018 r.:

    Dane jednostkowe:

    Przychody: 6,39 mln PLN, wobec 7,12 mln PLN w ubiegłym roku,
    EBITDA: 0,97 mln PLN, wobec – 0,12 mln PLN w ubiegłym roku,
    EBIT: 0,68 mln PLN, wobec – 0,51 mln PLN w ubiegłym roku,
    Zysk netto: 0,61 mln PLN, wobec – 0,57 mln PLN w ubiegłym roku.

    Dane skonsolidowane:

    Przychody: 11,86 mln PLN, wobec 13, 66 mln PLN w ubiegłym roku,
    EBITDA: 1, 03 tys. PLN wobec – 0,11 mln PLN w ubiegłym roku,
    EBIT: 0,64 mln PLN wobec – 0,52 mln PLN w ubiegłym roku,
    Zysk netto: 0,51 mln PLN wobec -0,64 mln PLN w ubiegłym roku,

    Wzrost pozycji wynikowych został zrealizowany dzięki pracy nad obniżką kosztów wytworzenia sprzedawanych produktów jak również dzięki restrukturyzacji, którą spółka przechodziła w II półroczu 2017r.

    Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za pierwszy kwartał roku bieżącego. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 maja 2018 roku.

    Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.