Raporty bieżące ESPI - 2020

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

29-12-2020| Bieżący | ESPI | 15/2020

Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • zawiadomienie_Waffen_29.12.2020.pdf Pobierz

23-12-2020| Bieżący | ESPI | 14/2020

Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 22 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki

 • Tresc_ogloszenia_NWZ_Black_Point__22.01.2021.pdf Pobierz

26-10-2020| Bieżący | ESPI | 13/2020

Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta _ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce_ w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

  21-10-2020 | Bieżący | ESPI | 12/2020

  Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta _ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce_ w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

  Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa

   15-10-2020 | Bieżący | ESPI | 11/2020

   Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
   Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta _ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce_ w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

   Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

    14-10-2020 | Bieżący | ESPI | 10/2020

    Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
    Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta _ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce_ w dni robocze w godz. Od 8:00 do 16:00.

    Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

     01-10-2020 | Bieżący | ESPI | 9/2020

     Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. informuje, że na konto Emitenta wpłynęła dywidenda w kwocie 0,5 mln zł od spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. _Przedsiębiorstwo_. Stanowi to etap realizacji jednego z warunków, o których mowa w raporcie ESPI 5/2020, dotyczących wyrażenia przez Emitenta zgody na dobrowolne, odpłatne umorzenie posiadanych przez Emitenta udziałów Przedsiębiorstwa w łącznej liczbie 1 tys. udziałów, na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. _raport bieżący ESPI 4/2019_.

      30-09-2020 | Bieżący | ESPI | 8/2020

      Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. 2019 poz. 1798_ wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
      Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta _ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce_ w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00.

      Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

       16-07-2020 | Bieżący | ESPI | 7/2020

       Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres 01.04.2020 – 30.06.2020 r.:

       Dane jednostkowe:
       Przychody: 4, 72 mln PLN, wobec 5, 50 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBITDA: 0,79 mln PLN, wobec 0, 60 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBIT: 0, 46 mln PLN, wobec 0, 27 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       Zysk netto: 0,28 mln PLN, wobec 2,74 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

       Dane skonsolidowane:
       Przychody: 11,06 mln PLN, wobec 12, 38 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBITDA: 0, 92 mln PLN wobec 0, 74 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       EBIT: 0, 53 mln PLN 0, 36 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
       Zysk netto: 0, 28 mln PLN wobec 0, 27 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wyniki Spółki oraz Grupy Black Point względem II kwartału 2019 r. miały skutki pandemii spowodowanej koronawirusem; przychody uległy pomniejszeniu, natomiast pozytywnie na wyniki wpłynęły dotacje oraz umorzenia składek ZUS.

       Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za II kwartał 2020 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 sierpnia 2020 roku.

        03-07-2020| Bieżący | ESPI | 6/2020

        Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do raportu ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. informuje, że na konto Emitenta wpłynęła dywidenda w kwocie 0,5 mln zł od spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. _Przedsiębiorstwo_. Stanowi to etap realizacji jednego z warunków, o których mowa w raporcie ESPI 5/2020, dotyczących wyrażenia przez Emitenta zgody na dobrowolne, odpłatne umorzenie posiadanych przez Emitenta udziałów Przedsiębiorstwa w łącznej liczbie 1 tys. udziałów, na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. _raport bieżący ESPI 4/2019_.

         24-06-2020| Bieżący | ESPI | 5/2020

         Zarząd BLACK POINT S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do raportów ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r. oraz ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. informuje, że w dniu 24-06-2020 r. zawarł z Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem _Nabywcy_ Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
         Zmiany wprowadzone Aneksem polegają na modyfikacji warunków wyrażenia przez Emitenta zgody na dobrowolne, odpłatne umorzenie posiadanych przez Emitenta udziałów Eco Service Sp. z o.o. _Przedsiębiorstwa_ w łącznej liczbie 1 tys. udziałów. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Emitent wyrazi taką zgodę po spełnieniu łącznie warunków:
         1. Zawarcia umowy sprzedaży przez Emitenta 600 udziałów Przedsiębiorstwa – które miało miejsce w dniu 9 grudnia 2019 r., i o którym Emitent informował raportem ESPI 19/2019.
         2. Wypłata przez Przedsiębiorstwo na rzecz Emitenta dywidendy w wysokości co najmniej 1,5 mln zł w terminach:
         – do 30 czerwca 2020 r. – wypłata dywidendy w kwocie 0,5 mln zł,
         – do 30 września 2020 r. – wypłata dywidendy w kwocie 0,5 mln zł,
         – do 31 grudnia 2020 r. – wypłata dywidendy w kwocie 0,5 mln zł.
         3. Spłata przez Przedsiębiorstwo, nie później niż na dzień umorzenia udziałów, wszelkich zobowiązań finansowych wobec instytucji finansowych, które dotyczyły Grupy Kapitałowej Emitenta, a w których Emitent ponosił odpowiedzialność swoim majątkiem za zobowiązania Przedsiębiorstwa, jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej.
         Zgodnie z postanowieniami Aneksu, w przypadku spełnienia wszystkich warunków, do umorzenia udziałów dojdzie najpóźniej w dniu 30 czerwca 2021 r.
         Pozostałe postanowienia Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r. nie uległy zmianie.
         W przypadku spełnienia powyższych warunków oraz umorzenia udziałów, Nabywcy osiągną łącznie 60% udziałów w kapitale Przedsiębiorstwa, a Emitent zmniejszy udział w Przedsiębiorstwie do 40%.
         O umorzeniu udziałów Przedsiębiorstwa lub o niespełnieniu powyższych warunków Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

          21-05-2020 | Bieżący | ESPI | 4/2020

          Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 16 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.
          Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

          Załączniki

          • Tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZA_BP_wraz_z_projektami_uchwal_16.06.2020.pdf Pobierz

          11-05-2020| Bieżący | ESPI | 3/2020

          Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za I kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.:

          Dane jednostkowe:
          Przychody: 5,08 mln PLN, wobec 6,16 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          EBITDA: 0,65 mln PLN, wobec 0,81 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          EBIT: 0,33 mln PLN, wobec 0,47 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          Zysk netto: 0,23 mln PLN, wobec 0,44 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

          Dane skonsolidowane:
          Przychody: 15,99mln PLN, wobec 13,19 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          EBITDA: 1,63 mln PLN wobec 1,17 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          EBIT: 1,25 mln PLN wobec 0,78 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
          Zysk netto: 0,83 mln PLN wobec 0,75 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w I kwartale 2020 r., co wynika głównie z poprawy wyników spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o.
          Wpływ na pogorszenie efektów działalności Black Point S.A. względem I kwartału 2019 r. miało spowolnienie gospodarcze wywołane m.in. wprowadzeniem w kraju stanu pandemii spowodowanej koronawirusem, a co się z tym wiąże zamknięciem marketów i części placówek handlowych, a także ograniczeniem zapotrzebowania biur i urzędów na materiały eksploatacyjne do drukarek.

          Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za I kwartał 2020 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 maja 2020 roku.

           12-02-2020 | Bieżący | ESPI | 2/2020

           W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarząd BLACK POINT S.A. przedstawia zaktualizowane wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.

           Dane jednostkowe:
           Przychody: 6, 23 mln PLN
           EBITDA: 0,95 mln PLN
           EBIT: 0,63 mln PLN
           Zysk netto: 1,20 mln PLN

           Dane skonsolidowane:
           Przychody: 13,00 mln PLN
           EBITDA: 1,07 mln PLN
           EBIT: 0,67 mln PLN
           Zysk netto: 0,88 mln PLN

           Zmiana w wysokości wstępnego zysku netto wobec zaprezentowanej w raporcie ESPI 1/2020 wynika z wcześniejszego nieuwzględnienia 1 mln zł dywidendy na rzecz Emitenta od spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o., zaksięgowanej na podstawie uchwały nr 4/12/2019z dnia 6 grudnia 2019 r.

           Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kw. 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 lutego 2020 r.

            31-01-2020| Bieżący | ESPI | 1/2020

            Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.10.2019 – 31.12.2019 r.:

            Dane jednostkowe:
            Przychody: 6,23 mln PLN, wobec 6,76 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            EBITDA: 0,95 mln PLN, wobec 1,02 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            EBIT: 0,63 mln PLN, wobec 0,68 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            Zysk netto: 0,20 mln PLN, wobec 0,59 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

            Dane skonsolidowane:
            Przychody: 13,00 mln PLN, wobec 12,70 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            EBITDA: 1,07 mln PLN wobec 0,69 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            EBIT: 0,67 mln PLN wobec 0,30 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
            Zysk netto: 0,88 mln PLN wobec 0,16 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w IV kwartale 2019 r.
            Wpływ na pogorszenie zysku netto Black Point S.A. względem IV kwartału 2018 r. miała głównie strata na sprzedaży aktywów finansowych, związana ze sprzedażą części udziałów w spółce zależnej Eco Service Sp. z o.o. _Raport bieżący nr 19/2019 z dn. 9-12-2019_.

            Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 lutego 2020 roku.